Slipper vi søke ny skjenkjebevilling hvert fjerde år?

Del : fbtw

I byrådets forslag til alkoholpolitisk handlingsplan ønsker man blant annet at serveringssteder som har skjenkebevilling skal slippe å fornye den hvert fjerde år. De vil i stedet bruke pengene på å ta «bandittene» i bransjen.

Alle kommuner har plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og innenfor alkoholloven rammer er kommunene tillagt betydelig ansvar og stor frihet til å utforme egen alkoholpolitikk.

I Oslos tilfelle har denne planen vist seg å være både konkret og ha stor betydning for butikker og restauranter i byen. Før sommeren 2019 la byrådet frem et forslag til revidering, og den inneholder både gode nyheter for våre medlemmer, og noen deler som trenger vesentlig forbedring, kommenterer næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

– Blant de beste nyhetene er forslaget om å fjerne prosessen med ny søknad om skjenkebevilling hvert fjerde år, noe som har gitt serveringsstedene unødig mye usikkerhet og økonomisk tap, sier han.

Marthe Scharning Lund (Ap) er
byråd for næring og eierskap i Oslo.

På OHFs frokostmøte før valget i september uttalte byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap), seg svært tydelig om saken. Hun ønsker ikke lenger å tvinge absolutt alle de 1600 som får skjenke øl i Oslo til å kjempe for sin eksistens hvert fjerde år.

– Jeg vil i stedet bruke de ressursene til å gå etter de useriøse. Dette er en bransje der vi vet det finnes økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og skatteunndragelser. Vi øker antall kontroller, går etter vandel og går etter de vi vil ha fjernet, sier næringsbyråden til Dagsavisen.

Støtte til de seriøse i bransjen

I OHFs store bransjeundersøkelse i 2018 og i vår ferske medlemsundersøkelse, fikk vi bekreftet behovet for et effektivt, rettferdig og forutsigbart kontrollapparat som fjerner dem som ødelegger konkurransen i markedet. Vi håper planens setning: Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse drivere, varsler en ny forståelse for hvor viktig serveringsbransjen er i utvikling av en levende by.

– Dette er svært godt nytt, vi får en forenkling som kommer bevillingshaver til fordel, og i tillegg økes arbeidet mot de som opererer ulovlig i bransjen, sier OHFs Jon Anders Henriksen, og uttrykker sterk støtte til forslaget.

– Samtidig er det avgjørende at de seriøse aktørene i bransjen blir grundig involvert i utforming av regler og vilkår som myndighetene setter for bransjen. Kontaktforumer og høringsprosesser er bra, men det kreves også at bransjens meninger finner sitt fotavtrykk i de konkrete regler og veiledninger som blir vedtatt, fortsetter han.

Ønsker strengere reaksjoner på regelbrudd

Runar Eggesvik er utelivsgründer i Oslo, og medeier i Youngs, Kulturhuset, Prindsen Hage, Oslo Camping og Brygg. Han er helt enig i at en større innsats inn å fjerne de useriøse i utelivsbransjen vil være bra for konkurransen i bransjen. Vi møter ham på nyåpnede Youngs, i Kulturhusets første lokaler, som nå er pusset opp til å bli «Oslo Sentrum Øst sin nye storstue på byens mest sentrale hjørne.»

I kjelleren på Youngs legges siste hånd på verket med å skape enda en fantastisk møteplass på Youngstorget.

– Vi er fornøyd med forslaget om at man slipper å fornye skjenkebevilling etter fire år, men kommunen kan godt være strengere mot dem som ikke overholder reglene, sier han.

– Med fokuset på arbeidslivskriminalitet vi opplever idag, og nye teknologiske løsninger for kontroll med arbeidstid og økonomi finnes det ikke noen unnskyldning for ikke å drive seriøst og profesjonelt lenger.

Eggesvik er opptatt av serveringsbransjens skaper en tryggere by, hvor man har kontroll med skjenking og mindre narkotika, med vakter og profesjonelt personale som bidrar til god stemning.

– Vi ser på våre steder som en del av det offentlige rom og tar ansvar for at det skal være hyggelig å oppholde seg der. Utelivet er ikke bare fest, men en del av et døgntilbud i byen. Vi tjener ikke bare penger på øl, men med spill og andre aktiviteter skaper vi sosiale møteplasser. Prindsens Hage i Storgata i Oslo ligger i et ganske «belastet» område, men vi har klart  å skape en svært populær og trivelig plass på tross av og på lag med utfordringene her, sier han

– Youngtorget har blitt et langt hyggeligere sted – takket være serverings og utelivsbransjen!

RUNAR EGGESVIK, TRØBBELSKYTER

– Sånn som det er nå må serveringsstedene kjempe om de beste ansatte, noe som skaper en sunn konkurranse i bransjen. Serveringsbransjen har også en viktig rolle som stor sysselsetter i byen, og mange har nettopp denne bransjen som inngang til arbeidslivet. Fokus på seriøs drift som arbeidsgiver i handlingsplanen er veldig viktig for næringen, sier han og legger til at bransjen også er en inkluderingsarena og svært multietnisk – på Kulturhuset har 70 prosent av de ansatte utenlandsk opprinnelse.

Avslappet atmosfære og smarte møbler på Youngs.

Fra rusbegrensning til næringsutvikling?

Den nye handlingsplanen har også andre forslag OHF ønsker velkommen. Vi forstår det slik at man ønsker et skifte fra at handlingsplanen kun brukes til begrensning av rus og vold, til å være et viktig næringspolitisk verktøy. Det sies blant annet at: «Planens navn bør gjenspeile at den også er en næringspolitisk handlingsplan, som ser bransjen som et viktig element i en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.»

– Særlig en sak mangler, og det er at butikker som ønsker å tilby servering av lavalkoholholdig drikk til sine kunder, skal få en enklere og mer forutsigbar fremtid. OHF har tidligere omtalt vårt medlem Follestads kamp for å kunne bidra til mer byliv, mer solid butikkdrift og etablering av et innovativt konsept for et voksent publikum – men som fortsatt får avslått sin søknad om serveringsbevilgning med henvising til handlingsplanen, sier Jon Anders Henriksen.

OHF mener derfor at handlingsplanen må endre punktet: «Skjenkebevilling skal som hovedregel ikke gis til virksomheter som ikke er rene serverings- og skjenkesteder.»

– Hovedregelen kan bli stående, men der hvor det er et voksent, gjerne internasjonalt, kundegrunnlag og virksomheten som søker har investert i både personell og utstyr, bør kommunen være fleksible med tildeling av bevilgning. De samme krav om etterlevelse av lover og regler og kontroll med dette gjelder jo uansett, avslutter Henriksen.

Prindsen Hage – en «hemmelig» oase av byutvikling i Storgata. Foto: Didrick Stenersen

Mer om Follestads kamp for å få bruke vinbaren sin: