skovveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12153
Tittel: Skovveien
Tidsrom: 01.03.2019 – 01.12.2019
Tilbakemeldingsfrist: 01.09.2016

Berørte adresser:

OBSERVATORIEGATA 2B, SKOVVEIEN 20, SKOVVEIEN 11, SKOVVEIEN 22, SKOVVEIEN 13A, SKOVVEIEN 15, SKOVVEIEN 24A, BRISKEBYVEIEN 2B, SKOVVEIEN 24B, SKOVVEIEN 13B, SKOVVEIEN 17, SKOVVEIEN 26, MELTZERS GATE 9, SKOVVEIEN 27, SKOVVEIEN 29, FROGNERVEIEN 3, BYGDØY ALLÉ 1, FROGNERVEIEN 1B, FROGNERVEIEN 1, SOMMERROGATA 17, RIDDERVOLDS GATE 10, RIDDERVOLDS GATE 10B, RIDDERVOLDS GATE 12, BRISKEBYVEIEN 2, RIDDERVOLDS GATE 7, RIDDERVOLDS GATE 9, NIELS JUELS GATE 51, NIELS JUELS GATE 70A, CAMILLA COLLETTS VEI 1, CAMILLA COLLETTS VEI 2A, NIELS JUELS GATE 70B, CAMILLA COLLETTS VEI 2B, BRISKEBYVEIEN 22A, CAMILLA COLLETTS VEI 3, BRISKEBYVEIEN 22B, CAMILLA COLLETTS VEI 4, BRISKEBYVEIEN 3, NIELS JUELS GATE 29, FROGNERVEIEN 10, FROGNERVEIEN 9C, FROGNERVEIEN 8, FROGNERVEIEN 9B, SKOVVEIEN 6C, SKOVVEIEN 6A, BEHRENS’ GATE 4, SKOVVEIEN 6B, SKOVVEIEN 8, SKOVVEIEN 3, SKOVVEIEN 10A, SKOVVEIEN 10B, SKOVVEIEN 5, SKOVVEIEN 12, FROGNERVEIEN 6, SKOVVEIEN 7, BEHRENS’ GATE 2, FROGNERVEIEN 4B, SKOVVEIEN 9, OSCARS GATE 81, FROGNERVEIEN 4A, FROGNERVEIEN 2, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2C, SKOVVEIEN 16, SKOVVEIEN 18B, SKOVVEIEN 18A, NIELS JUELS GATE 27

Arbeidets art:

Flytting av Briskebytrikken fra Inkognitogata til Skovveien. Ny infrastruktur dimensjonert for nye trikker, total utskifting av skinner og fundament. Oppgradering av kontaktledninganlegg. Oppgradering av holdeplass/ etablering av ny holdeplass..
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Anne Johanne Lind
Kontakt e-post: anne.johanne.lind@sporveien.com