Slik blir Stor-Oslo

Del : fbtw

«Regional plan for areal og transport» i Stor-Oslo er vedtatt. OHF følger opp på vegne av handel, service og servering.

Akershus fylkeskommune og bystyret i Oslo vedtok planen rett før jul. Den styrer all prioritering og planlegging i regionen, og er bindene der kommune, fylke eller stat er involvert i transport, bolig- og næringsutbygging, skriver Aftenposten.

Planen setter blant annet standard for hva slags tilbud alle kommuner skal gi av service, kafeer og andre «storbytilbud». Allerede vedtatte planer blir stående, men nye planer og de under behandling, skal følge denne regionplanen.

Her er noe av planinnholdet Aftenposten trekker frem:

  • Lokaltogene og T-banen skal være ryggraden i transportsystemet. Rutebusser og matebusser skal tilpasses dette. Det skal tilrettelegges for sykkel innenfor «bybåndet», som strekker seg fra Asker i vest, Ski i sør og Lørenskog/Nittedal i nordøst.
  • Utbygging i høyden og i gangavstand til banestasjoner eller langs traseer der bussene går ofte. Boliger bygges innenfor én kilometer fra nærmeste kollektivknutepunkt, to kilometer i regionbyene (Oslo, Sandvika, Asker, Ski, Ås, Lillestrøm og Jessheim). I Oslo pekes spesielt Hovinbyen ut som et område med stort potensial.
  • Arbeidsplasser skal helst legges mindre enn 600 meter fra kollektivknutepunkt. Mest utbygging i området mellom Oslo og Asker, Lillestrøm og Ski.
  • Alle regionbyer og lokale byer skal få sentrumspreg. Innbyggerne skal gis et tilbud som i prinsippet gjør at de ikke trenger å dra andre steder for å bo, handle og leve.