Slik vil de sikre Stortinget mot terror

Del : fbtw

Rapporten er laget på oppdrag fra Stortinget, og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Stortinget. Den legger frem flere forslag til utendørs tiltak for sikring av området.

Det foreslås blant annet at flere av gatene rundt nasjonalforsamlingen stenges helt eller delvis, og at bruk av kunst i utformingen skal sikre et levende bymiljø i området. Formålet er at økt sikkerhet rundt Stortinget skal kombineres med gode bymiljøtiltak som skaper levende byliv i området.

– Det handler om å finne den rette balansen mellom sikkerhet for Stortinget, byliv og næringsliv, sier leder for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommunene, Ellen de Vibe, til NRK.
I følge de Vibe er ønsket et utvidelse av gågatesystemet og gatemøbler som kan gi hyggelige steder for folk å oppholde seg. Hun mener mennesker i byrommet i seg selv gir økt tilstedeværelse og sikkerhet.
Blant forslagene som skal sikre både hyggelig bymiljø og sikring er benker, treformasjoner, vannspeil og små vollgraver. Disse skal holde bilene unna stortingsbygget, samtidig som det skal fungere som sikkerhetstiltak som ikke virker avskrekkende på publikum.

Næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen, mener rapporten peker på flere gode løsninger. Samtidig mener han den ikke i stor nok grad tar hensyn til verken vareleveranser eller butikkenes behov.

– Når det gjelder varelevering og arbeidet rundt kommersiell aktivitet som bringer liv i gatene, svarer ikke studien på det. Det tror jeg både kommunen og Stortinget ser. Den biten må jobbes mer med i tiden framover, sier Henriksen.

Rapporten er nå oversendt Stortingets administrasjon, før den så går videre til presidentskapet.