Småbutikker ofres i transportplaner

Del : fbtw

_

Småbutikker i Oslo kommer dårlig ut i omleggingen til bilfri by, og nye transportplaner tar ikke hensyn til næringsdrivende i sentrum. De små virksomhetene som gjerne kjennetegnes av god service, et unikt tilbud, som kanskje har drevet butikk i generasjoner og som har mange faste og lojale kunder, blir borte èn etter èn.

For butikkene er avhengig av transport av varer og kunder. Når tilgjengeligheten blir dårligere, og ingen tiltak gjøres for å motvirke det, forsvinner næringsgrunnlaget. Grete Wenstad som driver Martine barneklær i Bygdøy Allé har søkt næringstransport for en helt nødvendig person og varetransport, og fått avslag to ganger. Kari Maartmann i La Danse beskriver en rekke utfordringer, flere av dem følger av transportomlegginger i byen. Hun opplever at de ikke får gehør for sine forslag om enkle tiltak for å avhjelpe ulempene de blir påført.

I lokalene til Martine barneklær i Bygdøy Allé har det vært drevet barneklesforretning siden 1930-tallet.

 

Beboerparkering

– Skal bydelene være kun for beboere, ønsker ikke de som bestemmer i byen å ha butikker der? spør Grete Wenstad.

Martine barneklær har fått avslag på søknad om beboerparkering for andre gang. Grete bruker bilen sin til å reise til og fra jobb, og samtidig til å frakte varer og gjenstander til vindusutstillingen sin. Kollektivtrafikk er ikke et alternativ til og fra Skarnes der hun bor. Elbil parkering er gratis, men pga varevolumet hun frakter og kjøreavstander er det ikke mulig for Grete å bytte til en elbil nå.
– Elbilparkeringen i nærheten er som regel alltid full hele dagen likevel, legger hun til. Jeg har spurt kommunen om jeg er nødt til å flytte til bydel Frogner for å kunne fortsette å bruke bil, men de kan likevel ikke garantere at jeg da vil få beboerparkering der, forteller Grete.

Grete har drevet Martine barneklær i 35 år. Hun syr og reparerer for kundene, og i butikkvinduene mot Bygdøy Allé lager hun nye, nøye gjennomtenkte utstillinger hver andre uke. Dette settes pris på av en stor og trofast kundekrets, som gjerne kommer langveisfra for hennes utvalg og gode service. Utvalget er stort og unikt, og Grete bruker  svært mye tid på å følge med, reise og tråle messer på jakt etter det kundene vil etterspørre sesongen etter.

– Når jeg leverer gode omsetningstall, er det et resultat av beinhard jobbing for å bygge opp en solid bedrift gjennom mange år. Utfordringene står for tiden i kø, økte leiepriser og konkurranse fra nettbutikker, krav som følge av at kundene følger med på priser og varer på nett.
– Jeg opplever at vi som driver handel i byen ikke får noe drahjelp eller støtte fra myndighetene, tvert imot får vi stadig nye utfordringer å hanskes med. Det er nok å gjøre når man driver butikk, om man ikke må kjempe en byråkratisk kamp for vilkårene samtidig, fortsetter hun.

Det er selvsagt ikke et ønske om mest mulig biltrafikk som gjør at hun reagerer på tiltakene som skal gjøre byen mer miljøvennlig, Men hun er opprørt over at det overhodet ikke legges til rette for handelen. Myndighetene tar med den ene hånden og gir slett ikke med den andre.

– Jeg er opptatt av bærekraft, klærne jeg selger er produsert på små fabrikker i blant annet Italia og Frankrike. Detaljene av pels er sertifisert etisk produksjon. Jeg leverer en motvekt mot masseprodusert, billige klær. Det er mye bærekraft i solide klær som kan gå i arv.

Vibecke Bjerke og Kari Maartmann utenfor La Danse i Kongens gate

Forutsetninger endres uten forvarsel

Kari Maartmann driver La Danse, en spesialforretning for danseutstyr som har holdt det gående i 40 år. Nå ligger forretningen i Kongens gate, etter å holdt til ved Tullinløkka siden etableringen i 1977.

– Noe av det viktigste for oss i letingen etter nye lokaler å fortsette driften i, var kundetilfang og logistikk. Lokalene vi bestemte oss for ligger i Kvadraturen, nær en innfartsåre. Veldig mange av kundene våre kommer med bil så det var et vært viktig element, sier Kari Maartmann
– Nå blir veier stengt, bompengene er økt, parkeringsplasser fjernet, det brøytes dårlig, selv ikke elbiler eller motorsykler får parkere i nærheten, og parkeringshusent i nærheten er kostbart. Det burde kanskje ikke hindre dem som virkelig må handle sine tåspisssko til datteren på ballettskole der, men det hindrer mange nok til at vi merker det på bunnlinjen, forteller hun. Da bompengene ble satt opp 1. juli merket vi det på omsetningen umiddelbart.

– Vi er tilpasningsdyktige, vi kan endre oss og kanskje legge mer av butikken om til netthandel, men disse tiltakene kommer for brått på. Vi fikk ingen forvarsler før tiltakene var trådt i kraft, fortsetter Kari Maartmann

– Vi har bedt om enkle tiltak som kan motvirke noen av ulempene som er påført oss, som for eksempel gatebelysning, men det er ikke blitt imøtekommet av kommunen. Hvorfor er det ingen vilje blant politikerene til å få handelen med på laget? spør Kari Maartmann

En butikk kan ikke endre karakter over natten, det er ansatte, leieavtaler, leveringsavtaler og varelagre man må ta hensyn til. Hvis det skal være mulig å holde på sysselsetting og lønnsomhet, må politikerne lytte til de næringsdrivendes innspill.

 

Vi mister mye av byens særpreg og mangfold hvis det blir for vanskelig å drive en liten butikk i byen.

Vi må gjøre noe før det er for sent

Mange av OHFs medlemmer forteller om en rekke utfordringer skapt av politikken i Oslo, som påvirker deres mulighet for handel, utvikling og stabilitet.

– Det er avgjørende i dagens globale og digitale konkurranse, at butikkene har best mulig rammevilkår for kundetilgang, varelevering og trygge omgivelser, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

La Danse og Martine Barneklær er eksempler på butikker som opplever at deres hverdag er blitt verre som følge av politikk. Enkle tilpasninger i Oslo kommunes politikk ville gitt umiddelbar gevinst for handelen:
• snarere enn å fjerne alle parkeringsplasser i Kongens Gate kunne noen bli holdt av til bruk for kunder som trenger parkeringsplasser i kort tid
• bedre lys i alle gater
• gi næringsdrivende beboerkort for parkering om de har butikk og ansatte i bydelen

OHF krever at våre politikere prioriterer praktiske løsninger for handel og service i Oslo.

Dagens ensidige fokus på trafikkhindrende tiltak mot bil, etterlater enkeltvirksomheter og mindre butikker som ofre for en politikk som ikke tar vare på omsetning og arbeidsplasser i handelen. I de områder som Oslos politikere nå har mest fokus på – sentrum, Hovinbyen og knutepunkter, må bedriftene prioriteres. Politikken må sikre konkurransekraft og lønnsomhet for å skape fremtidige gode byrom. Den må stimulerer til, snarere enn hindre, handel!