Smittevern og arrangementer – hva gjelder?

Del : fbtw

Koronasmitten øker og denne uken ble smitteverntiltakene strammet inn, og Oslo, som er rammet med flest smittetilfeller, har fått strengere regler enn de nasjonale retningslinjener. Det er strenge regler, men viktig å merke seg at det er fullt mulig å arrangere for eksempel julebord for inntil 50 personer!

Det er fortsatt mulig å holde arrangementer, men med færre mennesker enn tidligere. Private arrangementer i leide lokaler kan ha inntil 20 personer dersom man ønsker å mingle og bevege seg rundt. Er man flere enn 20 personer, er det krav som faste sitteplasser og at man sitter på sine plasser under hele arrangementet. Man kan da være inntil 50 personer. Forutsetningen er at lokalet er stort nok til at man kan overholde en-meters-regelen.

Konferanser og seminarer kan arrangeres med inntil 200 deltakere, dersom disse har faste plasser. Ønsker man å servere middag og alkohol er grensen satt til 50 personer. Dette er da også grensen for restauranter og hoteller som arrangerer for eksempel julebord for firmaer eller andre typer selskaper som bryllup og konfirmasjoner i privat regi.

Merk: Følg med på myndighetenes anbefalinger. Her kan det skje endringer.