Snippenparken

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14235
Versjon: 1
Tittel: Snippenparken
Tidsrom: 08.09.2017 – 23.10.2017
Tilbakemeldingsfrist: 18.09.2017

 

Berørte adresser:

TØYENGATA 44

 

Arbeidets art:

 

Bymiljøetaten skal oppgradere lekeplassen på Snippen. I den forbindelse må vi grave for å sette ned
fundament til lekeinstallasjoner og mur til amfi mot Tøyengata.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Byromsprosjekter
Planlegger: Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Plan opprettet dato: 07.09.2017
Kontakt e-post: ragnhild.skaugen@bym.oslo.kommune.no