Sofienberggata 17-23 kabelgrøft

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune:Oslo
Plan ID: 11975
Versjon: 2
Tittel: Sofienberggata 17-23 kabelgrøft
Tidsrom: 30.11.2015 – 31.12.2015
Tilbakemeldingsfrist: 25.11.2015
Berørte adresser: SOFIENBERGGATA 17, SOFIENBERGGATA 19, SOFIENBERGGATA 23, TOFTES GATE 64

Arbeidets art:

Ifbm rehabilitering av Sofienberggata 17-23 må det etableres kabler i fortau utenfor. Bakgrunnen er at nettstasjon i bygget skal sanneres og bygges ny når rehabilitering er utført, og da må stikkledninger legges om.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger: Firma Hafslund Nett
Planlegger Rune Akselsen
Kontakt e-post: rune.akselsen@leeas.no