Søk om uteservering

Del : fbtw

Det skal være enkelt å søke om uteservering i Oslo, hvis du allerede har serverings- og eventuelt skjenkebevilling for et innendørsareal.

Alt du trenger å gjøre er å søke om endring i bevilling til Næringsetaten. Dersom du kun skal søke om serveringsbevilling ute, kreves det bare at du i søknadsskjemaet beskriver området du skal servere utendørs.
Hvis du også ønsker skjenkebevilling ute, må du vedlegge tegning av skjenkearealet ute og grunneiers tillatelse til uteservering.
Flere aktører enn Næringsetaten er med på å gjøre om søknaden innvilges, blant annet innhentes uttalelser fra politiet og bydelen utestedet ligger i.
Dersom du skal starte opp et nytt sted, og ikke har bevilling for lokalene du skal starte opp i, må du sende inn søknad om serverings-/skjenkebevilling. Her kan du krysse av for om du ønsker uteservering.
Vær obs på at flere dokumenter må vedlegges en slik søknad som firmaattest, bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder/styrer på stedet og beskrivelse av stedets beliggenhet.
Mer om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo på Næringsetatens nettside.