Søk Oslohandelens utdanningslegat

Del : fbtw

Søknadsfristen for Oslohandelens utdanningslegat nærmer seg. Benytt sjansen til å søke nå!

Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet. Søknadsfrist 15. september. Husk at mangelfull utfylt søknad og manglende vedlegg, vil ikke søknaden behandles.

Søknadsskjema finner du her.