Søndagsåpen handel er bra, men…

Del : fbtw

OHF har uttalt seg skeptisk til det fremlagt forslaget fra regjeringen om endring av lov om helligdager og helligdagsfred.

Saken er ikke enkel for OHF. Det er i tråd med våre verdier, og interesse, å liberalisere regelverket for handel, service og servering i Osloregionen. Dagens regler har skapt vanskelige markedssituasjoner for handel med dagligvarer, hage – og boligartikler, turisthandel m.v.  Av den grunn ønsker OHF en endring velkommen.

Samtidig er Osloregionens særpreg at det også tilbys handel og opplevelser i butikker som har lavere lønnsomhet – gjerne nystartede butikker. Med det mener OHF butikker som eies og drives av en person eller familie, og hvor lønnsomheten godt kan være begrenset. Småbutikker på Grünerløkka er eksempler på dette. Regjeringen beskriver at det er mulig at disse går konkurs som følge av nye regler for søndagshandel.

På den bakgrunn ber OHF regjeringen om å utrede nærmere om det er avbøtende tiltak som kan sikre strøksgater, handelsområder og levende bykjerner samtidig som man tillater søndagshandel. Dette vil kunne sikre en fornuftig og lønnsom utvikling av handel i bysentrum,  samtidig som vi får en liberalisering av dagens regelverk. Med andre ord advarer OHF mot en ubetenksom og hurtig endring av dagens regelverk.