Søndagsåpent

Del : fbtw

Helligdagsfredloven forteller at faste utsalgssteder skal holde stengt på helligdager.

Søndag er en helligdag, men det blir gjort unntak for alle de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14-20.
Ellers er det listet opp 12 unntak i lov om helligdager og helligdagsfred §5 som gjør at noen kan ha søndagsåpent hele året:

1.     Utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter.

2.     Bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvadratmeter.

3.     Utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen.

4.     Utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder (se sjette ledd).

5.     Salg fra serveringssted.

6.     Salg ved auksjon.

7.     Salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende.

8.     Salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet.

9.     Utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler.

10. Utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer.

11. Utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg.

12. Salg av varer i tilknytning til produksjonssteder med videre som er tilrettelagt for turisme.