Søndagsåpent – ja eller nei?

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening engasjerer seg sterkt i regjeringens forslag om å åpne for søndagsåpne butikker. Regjeringen har fremmet forslag om å enten tillate all handel på søndag, alternativt at kommunene selv skal få bestemme om butikkene skal få holde åpent.

OHF anser selvsagt dette for å være et svært viktig politisk forslag for våre medlemmer i Osloregionen. En stor debatt har allerede funnet sted, med sterke motpoler både for og imot.
På den ene siden oppfatter OHF forslaget som positivt ved ata det sikrer frie, liberale og åpne rammevilkår for handelen. På den andre siden vil forslaget være svært negativt med tanke på risikoen for mindre lønnsom handel.

For øyeblikket konsulterer OHF sine medlemmer gjennom undersøkelser på nett, samt direkte dialog. Vi er opptatt av å kartlegge hvordan forslaget vil virke for våre medlemmer spesielt, og handelen i regionen generelt.

En sak av slik betyning må forankres hos våre medlemmer, hvilket gjøres best ved at styret i OHF behandler foreningens høringsuttalelse, 10. juni.
Høringsfristens for forslaget er ved utløp av juni.

Du som OHF-medlem kan fortsatt gi oss din tilbakemelding på hva du mener i dette viktige spørsmålet. Svar på tre enkle spørsmål på denne siden, og din mening er registrert.