Spleiselag eller dugnad – Oslo kommune må også delta!

Del : fbtw

Innlegg av Næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen. 
AvisaOslo, 30.11.20

Det er katastrofe i Oslo sentrum! Hjemmekontor og smittevern har dyttet alle byens brukere bort fra sentrum, og handelen og serveringsstedene lider. Engasjementet fra innbyggere, gjester, politikere og ikke minst alle drivere av serveringssteder er enormt – og det gleder! Men begeistringen forsvinner når vi ser på hva som faktisk gjøres for å hjelpe næringsdrivende gjennom denne krisen.

Regjeringen la nylig frem en tiltakspakke for uteliv, servering og næringsdrivende i sentrum. Det er mye bra i pakken, men det er akutt behov for enkelte forbedringer – særlig knyttet til likviditetssituasjonen før jul og dekning av hvilke faste kostnader.

Det er da ille å oppleve et svarteperspill mellom Oslos lokale myndigheter v/ Raymond Johansen og Regjeringen v/ Nikolai Astrup.

Oslo Handelsstands Forening har siden april jobbet hardt med å få tilslutning for Re:start 2020, et politisk forslag om å hjelpe handel og servering gjennom korona-krisen. I dette programmet har vi vært opptatt av å dele den økonomiske belastningen. Kommunen, gårdeiere, næringsdrivende og kunder må stå sammen om både tiltak og gjennomføring. Vi opplever at byrådet har skjøvet ansvaret til andre (stat, gårdeiere, næringsdrivende, de ansatte og kundene) slik at kommunen er uten ansvar for å sikre næringslivets fremtid.

Bystyret behandler neste uke Oslo kommunes budsjett for 2021. Blant forslagene som byrådet fremmer, er å fortsette med prosjektet «Bilfritt Byliv» for 50 millioner i 2021. Vi mener Oslo kommune må yte sin skjerv for å sikre en levende by, ikke bare bilfritt byliv. Vårt forslag er derfor at byrådet foreslår et spleiselag for Regjeringen, der byrådet setter av 50 millioner til umiddelbar likviditetsstøtte til sentrums restauranter og butikker, med betingelse av at Regjeringen speiler dette tiltaket med 3:1 – dvs. en type forsterkningsordning. På den måten kan 150 millioner fra staten sammen med 50 millioner fra Oslo kommune, brukes til å redde næringslivet i Oslo sentrums 1. etasjer. Tilsvarende forsterkningsordninger må da også bli gjort tilgjengelig for de andre bysentrum som sliter i Norge.

Raymond påpeker til det kjedsommelige at Oslo ikke har et Oljefond. Nåvel; men vi har virksomheter som har betalt inn eiendomsskatt, gategrunnsleie, serveringsavgifter, skjenkeavgifter og inntektsskatt i alle år, også de årene Raymond har vært byrådsleder. Kanskje på tide at han også investerer litt tilbake til næringsdrivende som har et skrikende behov for hjelp!?