Stenger for gjennomkjøring i Kirkegata

Del : fbtw

Fra lørdag 27. juni kl 09.00 stenges Kirkegata for gjennomkjøring på grunn av grave- og anleggsarbeider i sommer. Gaten gjenåpnes mandag 17. august.

Gaten skal gravevs opp mellom Kirkegata 30 og krysset Kirkegata/Prinsens gate.

– Stengningen er nødvendig for å bygge om en fjernvarmekum som ligger midt i gateløpet, opplyser Oslo kommune.

Gående kan passere på fortau, og syklende kan passere sammen med fotgjengere.

Kirkegata åpnes for gjennomkjøring 10/8.

Nytt kjøremønster:
Kirkegata er i dag enveisrettet fra Rådhusgata til Stortorvet/Kirkeristen. Kjøring til eiendommene i Kirkegata mellom Tollbugata og Prinsens gate vil bli tillatt. For biler som kommer i Kirkegata sydfra og skal nordover er det skiltet omkjøring via Tollbugata og Skippergata.

For biler og varetransport som skal til eiendommene mellom Kirkegata 30 / 23 og Stortorvet, kan det kjøres opp Kirkeristen, over Stortorvet foran Glassmagasinet, inn til venstre i Møllergata, ned vendesløyfen for trikken ved Stortorvet, så til høyre inn Kirkegata frem til sperringen ved Kirkegata 30. Alle adkomster skal holdes åpne i byggeperioden.

For mer informasjon og kart, les dette vedlegget.