Sterk vekst i netthandel med kort

Del : fbtw

Nordmenn handlet langt mer på nett med internasjonale betalingskort i første kvartal i år enn i tilsvarende periode året før.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset i Norge har SSB sett nærmere på hvordan internasjonale betalingskort har blitt brukt den siste tiden. Statistikken viser en betydelig økning i 1. kvartal 2020.

I 1. kvartal 2020 ble det utført 103 millioner betalingstransaksjoner over internett, medregnet Vipps-betalinger, for 44 milliarder kroner med internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge. Dette er 19 prosent flere slike betalingstransaksjoner og en verdiøkning på 17 prosent i forhold til 1. kvartal 2019. Samtidig gikk annen bruk av kortene ned med 7 prosent.

Tar vi med all bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge ble det registrert 205 millioner transaksjoner, noe som tilsvarte en verdi på 88 milliarder kroner i samme kvartal.

Reiser dominerer

Blant tjenestene dominerte reisevirksomhet, med i alt 11,3 milliarder kroner i omsetning. Det ble også brukt store beløp på kultur, underholdning og fritid, tilsvarende 4,7 milliarder kroner. Denne posten omfatter også «lotteri og totalisatorspill», som utgjorde 2,8 milliarder kroner.

Digitalt utstyr på topp

Blant varene ble det brukt mest penger på digitalt utstyr (digitale bøker, filmer mm.), i alt 3,3 milliarder kroner. Hobby (sport, leker mv.) og dagligvarer (mat, forbruksvarer) utgjorde også store beløp, henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 1,8 milliarder kroner. Helse- og apotekvarer utgjorde vel en prosent, det vil si 192 millioner kroner.

Les mer detalijer på SSB.no her