Stian Tufte:

Del : fbtw

Stian Tufte
Utdannelse: Bachelor i Varehandelsledelse 2006-2009
Nåværende stilling: Key Account Manager i Norwegian Petroleum Consultants.

– Ditt engasjement i YR (når var du engasjert i YR og hvilke rolle/roller?)

Gründer 2009 -2010: Mitt engasjement i YR begynte med mitt 2-årige styreverv i Oslo Handelsstands Forening 2007 – 2009, som observatør i styret på vegne av varehandelsstudentene på BI. Jeg fikk god kontakt med de ansatte i OHF, og sammen med utviklingssjef Lars Fredriksen gjennomførte vi en «brainstorming» for hvordan vi skulle tiltrekke varehandelsstudentene til OHF, og skape en plattform for nettverksbygging. Målet var å gi unge lovende krefter i varehandelsbransjen tilgang til kompetansen til de som har lang erfaring i bransjen. Resultatet ble Young Retailers som vi opprettet som en datterforening i OHF.

Styreleder/leder av interimstyret 2010: Fra opprettelsen av YR tidlig i 2010 var jeg leder for interimstyret for å starte foreningen, og jeg fikk med meg Nicolai Wennersten som markedsansvarlig og Tomas Røise som økonomiansvarlig i YR sitt første styre. Vi gjennomførte stiftelsesmøte for YR i Oslo Kongressenter 27 april 2010 med medlemmer, representanter fra varehandelen (bl.a. Varner Gruppen), representanter fra OHF, og representanter fra varehandelsledelse på BI, bl.a. foreleser Jan Ivar Fredriksen og spesialrådgiver og forskningsleder Per Gunnar Rasmussen.

Styremedlem og markedsansvarlig 2011: Fra 2011 tok Tomas Røise over som styreleder for å bringe YR fra et interimstyre til et ordinært foreningsstyre. Jeg fortsatte som markedsansvarlig og aktivt styremedlem, der vi bl.a. gjennomførte et par ringekvelder på OHF-kontoret. Vi printet ut medlemslister i OHF og registrerte deltakerne fra YR sine første arrangementer, og ringte rundt for å få inn medlemmer og sende faktura med medlemskontingent i posten.
Oslo Innovation Week: Høsten 2011 var jeg arrangementsansvarlig for YR sitt arrangement i Oslo Innovation Week.

Varamedlem i YR-styret 2012: Etter gen.fors. 2012 var jeg varastyremedlem i YR, men deltok aktivt på styremøter og alle arrangementer. Christine Thoresen tok over som leder av YR etter Tomas Røise.

Ordinært medlem i YR 2013: Pauline Johansen tok over «stafettpinnen» som leder av YR etter gen.fors. i 2013, og jeg gikk da ut av styret for å overlate all drift av foreningen til nye unge og lovende engasjerte styremedlemmer. Dette var også mest praktisk i forbindelse med at jeg flyttet til Bergen pga. ny jobb. Jeg er fortsatt entusiastisk for vekst og utvikling av YR, og møter opp på så mange arrangementer som mulig.

– Hva har YR gjort for deg /verdien av å engasjere seg i YR (arrangementer, nettverk etc.)?

Mitt engasjement i OHF og YR har gitt meg stor verdi av viktig nettverk, og verdifull erfaring med styrearbeid som jeg ikke kunne fått noe annet sted. Jeg har knyttet nettverk mot svært dyktige og suksessfulle personer i norsk varehandel, som vi har hentet inn som foredragsholdere til våre arrangementer. Jeg har fått nyttig kunnskap og erfaring med hvordan man danner og starter opp en forening, og jeg har blitt veldig godt kjent med OHF og hvilken viktig rolle de har for handelsbransjen i Oslo. Jeg har fått muligheten til å plukke ut de dyktigste talentene fra varehandelsledelse på BI, bli kjent med de, og gi de styreverv og andre engasjementer i YR. Jeg har generelt tilegnet meg unik erfaring med profesjonelle styreverv i både OHF og YR, og hvordan en forening/selskap skal drives formelt. I tillegg har jeg fått veldig interessant påfyll av kompetanse ved å høre på og prate med både foredragsholdere og medlemmer i YR på våre arrangementer. Den personlige verdien jeg har fått fra YR har forhåpentligvis kun såvidt startet, spesielt nettverket jeg har bygget meg opp er noe jeg ønsker å bygge videre på i fremtiden, ved å ta kontakt med ulike personer når jeg har behov for deres kompetanse, eller selv være tilgjengelig for de hvis noen trenger min kompetanse. I næringslivet går både jobber, oppdrag og andre verdifulle tjenester gjennom nettverk, og derfor har mitt engasjement i YR veldig stor verdi for meg nå og i fremtiden.

– Hva gjør du i dag?

Etter studier i varehandelsledelse på BI startet jeg som daglig leder i BI-studentenes Bemanningsbyrå februar 2011. I mars 2013 byttet jeg jobb og jobber nå som Key Account Manager i Norwegian Petroleum Consultants i Bergen. Mine arbeidsoppgaver er å rekruttere ingeniører til konsulentoppdrag for både operatørselskaper og underleverandører i olje- og gassindustrien i Norge.