Stigende omsetning i landets kjøpesentre

Del : fbtw

Etter mange rolige uker har flere virksomheter igjen åpnet dørene. Tall fra Kvarud analyse viser at gjenåpning og en ekstra handledag, førte til at omsetningen i kjøpesentrene «bare» falt med snaue ti prosent sammenlignet med uke 16 i fjor.

På pluss-siden denne uken, var butikkene innen hus og hjem der omsetningen økte med hele 28,5 prosent. Totalt gikk omsetningen i butikkhandelen i kjøpesentrene ned med 3,6 prosent i uke 16. Ved siden av en ekstra handledag, var det gjenåpning av mange butikker som bidro til den positive utviklingen i uke 16. I kjøpesentrenes serveringssteder gikk omsetningen ned med 69,4 prosent, sammenlignet med uke 16 i fjor.

Det var bydels- og lokalsentrene som klarte seg best av kjøpesentrene. Mens omsetningen i bydels- og lokalsentrene gikk ned med 0,8 prosent, gikk den ned med 3,9 og 27,5 prosent i regionsentrene og bysentrene.

God påskeuke

For mange ble det en annerledes påskeuke i år, med flere mennesker hjemme og i byene. For mange av virksomhetene i kjøpesentrene gikk handelen i påskeuken i år (uke 15) overraskende bra sammenlignet med påskeuken i fjor (uke 16). Totalt gikk omsetningen i påskeuken i år ned med 6,1 prosent. Den beskjedne nedgangen skyldes at butikkhandelen i kjøpesentrene økte omsetningen med 1,5 prosent sammenlignet med påskeuken i fjor. I de øvrige virksomhetene falt omsetningen med 76,8 prosent.

Veksten i butikkhandelen skyldes kraftig vekst i butikkene innen mat og drikke (24,8 %) og i butikkene innen hus og hjem (18,1 %). Også i spesialbutikkene var omsetningen høy, selv om den var 7,2 prosent lavere enn i påskeuken i fjor. 

 – Uten utenlandsferier og grensehandelsturer, viser tallene at det ble en veldig hyggelig påske for både Vinmonopolet og dagligvarebransjen. Vi ser også at hus og hjem, byggevare og jernvare er butikker som har gjort det godt. Mange har brukt hjemmepåsken til å pusse opp og gjøre det fint hjemme, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Tall fra Kvarud analyse viser også at blomsterbutikker og hagesentre har gjort det bra. I disse koronatider var påsken også god for butikker som selger spill, leker, treningstøy- og utstyr.

Færre besøk – større handlekurv

Til tross for at besøket i påskeuken i år var 31,6 prosent lavere enn i påskeuken i fjor falt omsetningen bare med 2,3 prosent i de sentrene vi har besøkstall for. Hver besøkende handlet i snitt for 458 kroner i påskeuken i år mot 327 kroner i påskeuken i fjor. 

I uke 16 gikk besøket ned med 35,4 prosent sammenlignet med uke 16 i fjor. I gjennomsnitt ble det handlet for 377 kroner per besøk, mot 263 kroner per besøk i uke 16 i fjor.  At nedgangen var mindre enn i tidligere uker skyldes at det var en handledag mer i uke 16 i år enn i uke 16 i fjor.

Handler mest lokalt

Nærmere 40 prosent av kjøpesentrene økte omsetningen i påskeuken. Tre av fire av disse var lokal- og bydelssentre. Rundt halvparten av kjøpesentrene som hadde nedgang i påskeuken var bysentre.

Alle tall er utarbeidet av Kvarud Analyse og baserer seg fra tall fra rundt 110 kjøpesentre.