Stikkord fra statsbudsjettet

Del : fbtw

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her er noen aktuelle forslag.

 

  • Økt merverdiavgiftssats fra 8 til 10 prosent. Dette gjelder tjenester som persontransport, overnatting, NRK-lisensen, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Forslaget er at endringen trer i kraft 1. januar 2016.

– For Oslo som har mange festivaler og store arrangement, er dette uheldig. Det er også et underlig signal i forhold til å stimulere folk fra bil til kollektivtrafikk i Osloregionen. Selv om avgiftsøkningen kun er på 2 prosent, så gir den et signal, kommenterer Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

  • Liten økning i avgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 19,31 til 19,79 kroner (2,5 %) pr. kg
  • Kraftig reduksjon i avgifter på saft og sirup av frukt, bær eller grønnsaker uten tilsatt sukker fra 3,19 pr. til 1,64 per. liter (-48,6 %)
  • Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra dagens 27 % til 25 %. I forslaget til skattereform anbefaler regjeringen at en i løpet av 2016-2018 reduserer selskapsskattesatsen til 22 %.
  • Regjeringen foreslår å forenkle reglene om fordelsbeskatning av yrkesbiler. Endringene er en oppfølging av høringsnotatet som ble sendt ut i mai 2015.
  • Regjeringen foreslår at avgiftsfritaket for papiraviser utvides til å omfatte alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff uavhengig plattform, det vil si nyheter på pc, mobiltelefon, nettbrett, radio og fjernsyn.
  • Forslag om å ikke betale dokumentavgift eller omregistreringsavgift ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven.

Kilde: Bing Hodneland