Søk stipend til etter- og videreutdanning!

Del : fbtw

Frist 15. september! For fem år siden leverte Yan Linaker Dahl sin masteroppgave  om innovasjon i dagligvarehandelen, med støtte fra Oslo Handelsstands Forenings Utdanningslegat. Vi ringer Yan nå, seks år senere, for å høre om hvordan det har gått videre siden sist, og om støtten fra OHF har hatt nytteverdi for karrieren hans!


 

Navn: Yan Linaker Dahl
Tittel: Salgs og konseptsjef ferskvare i Coop Prix, Coop Marked og Matkroken
Fikk støtte til: Masteroppgave: Vil medarbeiderdrevet innovasjon gi effekt i dagligvarehandelen? på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
– Bistanden fra OHF gjorde at jeg kunne bruke mindre tid på deltidsjobb ved siden av studier, sier Yan. Utdanningslegatet bidrar til at man som student kan fokusere på det faglige i perioden man skriver oppgave. – Jeg fikk også bruke kontorplass hos OHF, og i tillegg til den sentrale plasseringen i Oslo, var dette ideelt for å bygge nettverk og kontakter i bransjen, som vi kunne benytte videre i kartlegging/intervjuer. Jeg fikk også tilgang til interessante seminarer avhold i OHFs lokaler, samt gode sparringspartnere i OHFs stab. Forbindelsen til Young Retailers var også nyttig for å knytte kontakter, sier Yan.

Oslo Handelsstands Forening har stipendordning til studenter i varehandelsfag, som Yan, men deler også ut stipend til etter- og videreutdanning! Har du fulltidsstilling i varehandelen, men kunne tenke deg å bygge videre på din kompetanse og karriere i handelen? Da kan du søke Oslo Handelens utdanningslegat!

I tillegg deler ut prisene Beste Elev ved service og samferdsel på Oslo Handelsgymnasium og ved Bedriftsøkonomisk Institutt Varehandelsledelse.

Husk søknadsfristen 15. september!

Mer informasjon og søknadsskjema her:

 

lars_farger_web_e3c0cc18b5da813bNoe du lurer på om våre stipend?

Ring eller send en e-post til vår utviklingssjef
Lars Fredriksentelefon 911 25 206