Storbyalliansens kommentar til statsbudsjettet

Del : fbtw

Årets statsbudsjett gir ingen tegn til den varslede storbypolitikken. Bymiljøavtalene er i oppstartsfasen, og veksten i kommunesektoren generelt er høyere enn veksten i storbytilskuddet. 

 – Flere av storbyene vokste med flere tusen innbyggere i fjor, men får ikke veksttilskudd. Det finner vi svært merkelig, og det ser ut til at vi må vente enda mer på storbysatsingen, sier Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd.

– Utfordringene i storbyene gjelder likevel ikke bare dette tilskuddet, men det må satses mer på sentral infrastruktur i byene. Vi ser frem til at alle bymiljøavtalene kommer på plass, sier Kvamme.

Negativt for handelsnæringen

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 heve momsgrensen for netthandel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Dette er et tiltak som vil være sterkt konkurransevridende og negativt for handelsnæringen generelt og sentrumshandelen spesielt.

– Når grensen heves til 500 kroner, betyr det nye varegrupper vil bli attraktive å kjøpe på nett og at norske virksomheter i utgangspunktet blir 20 prosent dyrere. Handelsnæringen er allerede under sterkt press, så hva er egentlig argumentet for å gi utenlandske nettbutikker denne konkurransefordelen, spør Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og leder i Storbyalliansen.

Bra for små og mellomstore bedrifter

Regjeringen foreslår en reduksjon i den statlige formuesskattesatsen på 0,25 prosentenheter. Samlet formuesskattesats blir dermed 0,75 prosent. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner.

– Dette er et steg i riktig retning for eierne av små og mellomstore virksomheter som har måttet skatte av verdier som er investert i virksomheten, men som ikke er realisert. Med andre ord er det bedriftseiere som forsøke å skape verdier og arbeidsplasser i Norge, som skattlegges som eiere uten av verdiene tas ut som utbytte eller inntekt, sier Minge.

For ytterligere kommentarer:

Gunnar Larssen, administrerende direktør, Oslo Handelsstandsforening (906 41 528)

Harald Minge (leder for Storbyalliansen), administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen (911 98 569)

Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd (995 16 511)

Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd (907 65 300)

Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør, Oslo Handelskammer (913 46 426)

Berit Rian, administrerende direktør, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (950 31 885)

Nils Kristian Sørheim Nilsen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Tromsøregionen (991 64 970)

Anita S. Dietrichson, administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (911 64 883)