Osloanalysen: Store forskjeller i koronaåret 2020!

Del : fbtw

Tall fra Osloanalysen for 2020 gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Osloregionen i 2020. Tallene bekrefter betydningen av bransje og geografi. Faghandel som tekstil, mote og sko i Oslo sentrum er den store taperen, mens dagligvarehandelen i de ytre bydelene er den store vinneren. Serveringsbransjen aller hardest rammet av pandemien.

Du finner lenke til rapporten nederst i saken. 

Dette kommer frem i Osloanalysen som i dag ble lagt frem av Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Butikkomsetningen hadde en økning på 8,3 prosent i Oslo, mot en økning på 11,9 prosent på landsbasis. Bak disse tallene skjuler det seg store forskjeller, og befester krisetilstand i Oslo sentrum, mens nærbutikker i bydelene har hatt gode tider, slår Bjørn Næss, adm.dir. i OHF fast.

Tallene viser at forbruket av varer innen kategorien Mat og drikke, økte med 16 prosent, mens kategorien Hus, hjem og hage økte med hele 29 prosent. Omsetningen av klær og sko var 18 prosent svakere enn i 2019.

– Det er tydelig at folk har handlet i nærområdet der de bor, og at folk har spist og drukket godt. Pandemiåret var sterkt preget av at det vi har i oss og det vi har rundt oss, opplevde vekst, mens det vi har hatt på oss opplevde tilbakegang, fortsetter Næss.

Vekst i nærhandelen

Samtidig påvirket hjemmekontor og redusert mobilitet at bydeler utenfor sentrum fikk vekst på mellom 20 og 25 prosent. Dette gikk på bekostning av Oslo Sentrum, som hadde en reduksjon i handelen på rundt 20 prosent.

– Det er ikke lett å drive butikk i Oslo sentrum når alle er sendt på hjemmekontor, kulturaktiviteter er stengt, myndighetene fraråder kollektivtransport og innfører strenge smitteverntiltak, forklarer Næss.

Færre butikker og medarbeidere

Årets analyse omfatter 11 920 aktive virksomheter. Antallet sysselsatte i disse virksomheter var 85 434 og samlet omsetning på 201 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

Innenfor butikkhandel er 235 butikker rapportert lagt ned eller gått konkurs. Dette utgjør omtrent fire prosent av butikkene. Innenfor det samme geografiske området er det rapportert 5 620 færre sysselsatte i løpet av pandemien.

– Om vi skal se på den totale virkningen på sysselsetting må vi selvsagt også se på permitterte i perioden, som er et langt høyere tall, kommentere Næss.

Eksplosiv økning i netthandel

Vekstvinneren er netthandel. I Oslo utgjør nå netthandel en årsomsetning på ca. 14 milliarder kroner, noe som utgjør ca. 15 prosent av total varehandelsomsetning i Oslo. Veksten var dobbelt så høy som i 2019.

Krise for serveringsbransjen

Serveringsnæringen har hatt det tøffest av alle i koronaåret, uavhengig av geografi. Oslo sentrum var også her hardest rammet med en nedgang i omsetningen på 44,4 prosent og 3 600 færre faste sysselsatte enn året før.

Handelsregionene i Akershus

I analysen av handelsregionene i Akershus inngår 5 193 virksomheter med 35 433 sysselsatte og med en omsetning på 92 213 millioner kroner i 2020. 49,6 prosent av virksomhetene og 64,5 prosent av antall sysselsatte var i virksomheter definert som butikkhandel. I 2020 var det 84 færre virksomheter og 1 735 færre sysselsatte enn i 2019. Innen butikkhandelen var en nedgang på 129 butikker og 688 sysselsatte. Det var 53 færre virksomheter innen Bekledning og mer enn 300 færre sysselsatte i bransjegruppene Bekledning, Spesialbutikker mat og drikke og Helse- og velværebutikker. I bransjegruppen Dagligvarebutikker og kiosker øket sysselsettingen med 419. Det var en økning på 30 virksomheter i bransjeområdet Service, men en nedgang på 88 sysselsatte.

Om analysen

Osloanalysen er basert på rapporten «Handelen i Oslo og handelsregionene i Akershus 2020» som er utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser (IBA) som et oppdrag fra Oslo Handelsstands Forening. Analysen er gjennomført siden 1999 og viser omsetning, sysselsetting og antall virksomheter brutt ned på bransjer og geografi, blant annet bydeler i Oslo.

Last ned rapporten «Osloanalysen» her

Presentasjon av Osloanalysen v/Bjørn Næss, OHF

Presentasjon av varehandelen gjennom koronapandemien v/Ine Oftedahl, DNB