Storgata, gateopprusting

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12027
Versjon: 2
Tittel: Storgata, gateopprusting
Tidsrom: 01.01.2018 – 31.12.2020
Tilbakemeldingsfrist: 04.09.2017

 

Berørte adresser: –

Storgata

 

Arbeidets art:

Storgata skal rustes opp som en del av trikkeprogrammet. Arbeidene omfatter trikkeinfrastrukturen, holdeplasser, VA-ledninger og alle overflater, fra fasade til fasade,
og tilpasninger til sidegatene.

 

 

Innenfor prosjektarealet vil enkelte områder kunne utgå avhengig av politisk vedtak

Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no)

Henvisning til Kgrav for midlertidig spor plan nr: 13993

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 26.11.2015
Kontakt tlf: 951 31 051
Versjon opprettet dato: 15.08.2017
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no