Storgata, gateopprusting

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12027
Versjon: 3
Tittel: Storgata, gateopprusting
Tidsrom: 15.11.2018 – 30.06.2021
Tilbakemeldingsfrist: 12.09.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Oppdaterte tegninger i forbindelse med anbud…
Storgata skal rustes opp som en del av trikkeprogrammet. Arbeidene omfatter trikkeinfrastrukturen, holdeplasser, VA-ledninger og
alle overflater, fra fasade til fasade, og tilpasninger til sidegatene.

Innenfor prosjektarealet vil enkelte områder kunne utgå avhengig av politisk vedtak

Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no)

Henvisning til Kgrav for midlertidig spor plan nr: 13993

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 26.11.2015
Kontakt tlf: 951 31 051
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no