Storgata – gravetillatelse midlertidig spor

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15760
Versjon: 1
Tittel: Storgata – gravetillatelse midlertidig spor
Tidsrom: 01.11.2018 – 01.05.2019
Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Etablering av midlertidig spor starter november 2018, forventet ibruktatt sommer 2019.
Midlertidig spor fjernes 2021.
Henviser til orientering gitt til kabeletater 13.6.2018 samt til egen registrering for prosjekt Storgata.

Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no)
Henvisning til Kgrav for Storgata, gateopprusting, plannr: 12027

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Planlegger: Ann-Elise Gustavsen
Plan opprettet dato: 10.09.2018
Kontakt tlf: 90 531 390
Kontakt e-post: aeg@bym.oslo.kommune.no