Storgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13184
Versjon: 1
Tittel: Storgata
Tidsrom: 15.05.2017 – 15.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 01.02.2017

Berørte adresser:

STORGATA 53D, STORGATA 53E, STORGATA 53F, STORGATA 53G, STORGATA 42

Arbeidets art:

125 meter vannledning skal rehabiliteres ved utblokking (no-dig metode). Arbeidet er koordinert med BYM sin planlagte oppgradering av Storgata under samlet plan trikk.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 12.01.2017
Kontakt tlf: 23 44 06 40
Versjon opprettet dato: 12.01.2017
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no