Størst vekst i Asker og Bærum

Del : fbtw

Det viser en fersk rapport fra Kvarud Analyse som omhandler kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 1. kvartal 2014.

De store sentrene som Sandvika Storsenter, Trekanten og Holmen Senter har hatt en god start på dette handelsåret.

Kjøpesentrene på Romerike, som økte omsetningen mest i 2013, hadde en samlet vekst på 3,8 prosent. I Follo omsatte de for 2,4 prosent mer.
I Oslo økte kjøpesentrene omsetningen bare med 0,8 prosent i årets tre første måneder. Dette skyldes i hovedsak ombygginger på Aker Brygge, Paleet og Østbanehallen.
Kjøpesentrene utenfor sentrum omsetningen med 1,6 prosent, mens sentrenei sentrum hadde en nedgang på 0,7 prosent.