Støtte til servering – handelen holdt utenfor

Del : fbtw

Serveringsbransjen får mest støtte, mens handelen er utelatt i byrådets innstilling til fordeling av den kommunale kompensasjonsordningen som er vedtatt i Stortinget.

Det er satt av 1,75 mrd. kroner til en kommunal kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Avsetningen er delt i to og Oslo kommune har i første omgang mottatt 227 millioner kroner.

Det er lagt vekt på å treffe næringer som åpenbart har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak over lengre tid, hvor arbeidsledigheten er høy og hvor det er viktig å bidra til aktivitet på det tidspunktet hvor vi er på vei ut av pandemien og normal eller økt mobilitet er mulig og ønskelig.

Servering får mest

I sin innstilling til bystyret foreslår byrådet 150 millioner kroner til serveringssteder med skjenkebevilling.

– Vi er glade på vegne av våre medlemmer i denne bransjen og setter stor pris på at våre folkevalgte har samlet seg tverrpolitisk for å sikre en raskest mulig utdeling, og med minst mulig byråkrati, uttaler næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

OHF er derimot kritiske til at butikker og handelssteder er holdt utenfor. Ikke minst med den siste nedstengingen av Oslo. Det er mange butikker i sentrum som sliter, og flere av disse vil ha stort behov for hjelp til å holde hjulene i gang. Vi mener derfor at midlene som er satt av til «Restart» av Oslo sentrum på kr. 20 millioner kroner, sammen med reserveavsetningen på kr. 4,95 millioner, må komme handelen, og ikke minst de mindre, enkeltstående butikkene i Oslo sentrum til gode.

Bystyret avviste Høyres forslag om å lage en søknadsbasert ordning for deler av bevilgningen, som kunne ha hjulpet disse bedriftene.

– OHF vil jobbe for å sikre at de generelle midlene kommer butikkene i sentrum best mulig til hjelp, i tråd med re:start, sier Henriksen.

Re:start

OHF fremmet i fjor vår forslaget om Re:start 2020, og vi er glade for at kommunen ser det samme behovet som oss for å få tilbake bylivet når pandemien er under kontroll. Vi vil stå klare til å være med i dette arbeidet for å sikre alle førsteetasjer, butikker og servering hjelp i denne tiden.

Tilskuddspakken vedtatt

Innrettingen på tilskuddspakken ble vedtatt av bystyret onsdag ettermiddag, 10. mars. De første utbetalinger bør derfor ikke være langt unna, slik at våre medlemmer kan få et lite pusterom, opplyser Henriksen.