Strandgata åpnes for trafikk søndag 8. mars

Del : fbtw

Strandgata blir åpnet for trafikk kl 05.30 søndag 8. mars. Østgående busser vil da kjøre Strandgata inn til Jernbanetorget. Innkjøringen til Paleet p-hus vil fra 8. mars skje fra Prinsens gate via Strandgata, mens utkjøring vil være som før; Prinsens gate og ut Fred Olsens gate til venstre/sydover.

Neste omlegging skjer natt til søndag 15. mars. Da vil gravearbeider starte i Fred Olsens gate, fordi trikkesporet mellom Jernbanetorget og Prinsens gate skal rives. Fred Olsens gate har vært toveisrettet siden mai 2014 på grunn av bygge- og anleggsarbeidene i Bjørvika og Kvadraturen. Adkomst/varelevering til eiendommene ved Jernbanetorget 2 og langs Fred Olsens gate mellom Jernbanetorget og Tollbugata vil fra 8. mars skje fra Strandgata og Fred Olsens gate.

Fra fredag 27. mars vil utkjøring fra Paleet p-hus måtte skje østover ut Prinsens gate til Dronning Eufemias gate. Innkjøring til p-huset som tidligere. Etter påske vil østgående trikker igjen kjøre over Jernbanetorget. Ruter vil informere nærmere om denne endringen.

OM PRINSENS GATE-PROSJEKTET
Bymiljøetaten bygger om Prinsens gate. Dette er et felles prosjekt med Vann- og avløpsetaten og Sporveien, hvor etatene samarbeider om gate- og kollektivopprusting. Det skal bygges trikkespor i begge retninger i Prinsens gate, det skal etableres to holdeplasser og en vareleveringslomme. I Tollbugata skal det tilrettelegges for busstrafikk i begge retninger. Fordi gatene graves opp, benytter kommunen anledningen til å skifte ut gamle vann- og avløpsrør. Dette gjelder gatene Prinsens gate, Øvre Slottsgate, Nedre Slottsgate og Akersgata. Prinsens gate får granitt på fortauene og det blir lav høydeforskjell mellom fortau og gate. Gaten skal oppgraderes etter prinsippet Universell Utforming. Det blir nedsenkede fortau ved fotgjengerovergangene.

Mer informasjon finner du på denne siden.