Ski Storsenter er størst i Follo.

Svak kjøpesentervekst i januar

Del : fbtw

Kjøpesentrene i Akershus økte omsetningen med 2,3 prosent mot 0,5 prosent i Oslo i januar i år sammenlignet med i fjor.

Ferske tall fra Kvarud Analyse viser kjøpesentrene på Østlandet har åpnet inneværende år best med en samlet vekst på 1,1 prosent.

På Østlandet er det Vestfold og Akershus som kan vise til den mest positive utviklingen, der kjøpesentrene økte omsetningen med 2,8 og 2,3 prosent.

Nedgang på Vestlandet

Omsetningen i kjøpesentrene for hele landet gikk ned med 0,2 prosent i januar i år. Korrigert for handledager var det en vekst på 3,4 prosent.

Omsetningen på Vestlandet gikk mest ned i januar med 3 prosent. Alle de fire vestlandsfylkene hadde tilbakegang.

Servering øker mest

Mest positiv start på 2016 hadde serveringsstedene med en omsetningsøkning på 5 prosent. Spesialbutikkene økte omsetningen med 2,8 prosent.

Omsetningen i de øvrige bransjene når vi ser bort fra «annen detaljhandel» og «annen virksomhet», gikk ned sammenlignet med januar i fjor.

Forbrukerne la igjen ni av ti kroner i kjøpesentrenes butikker i januar, mens sentrenes serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter og «andre virksomheter» fikk om lag 10 prosent av det de handlende la igjen i kjøpesentrene i januar.

Netthandel best vekst

Etter 6,9 prosent vekst i desember 2014, endte veksten i detaljhandelen (unntatt salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner) på moderate 2,8 prosent i desember i fjor.

I følge Statistisk sentralbyrås detaljomsetningsindeks var det nettbutikkene som avsluttet 2015 best med en vekst på 8,6 prosent i desember.