Sandvika Storsenter

Svak vekst for Norges seksti største kjøpesentre i 2017

Del : fbtw

Samlet omsetning for de seksti største kjøpesentrene i Norge endte på ca 304 milliarder i 2017 – 1,25 prosent mer enn året før. Med en prisstigning på 1,1 prosent (konsumprisindeksen SSB) er det praktisk talt ingen volumvekst på kjøpesentrene på landsbasis.

Tallene for Oslo og Akershus ser marginalt bedre ut, fem sentre i vår region er inne på topp ti listen. Tar vi med Alna har Oslo og Akershus seks sentre blant de elleve beste. Oppgangen var likevel også her kun på 1,35 prosent fra 2016. Hvis vi ser på de ti største sentrene, så har de fleste svakere omsetningstall enn i 2016.

Rekordsvake tall

– I de 17 årene jeg har holdt på med dette har jeg aldri sett så svake kjøpesentertall. Tallene er enda svakere enn under finanskrisen i 2008. Tidligere har vi snakket om dårlig vintersesonger, været og så videre. Men nå er det mye som indikerer at netthandel og grensehandel er de største årsakene til at omsetningen ikke vokser, forteller Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

Se oversikten over Norges seksti største kjøpesentre 2016-2017 her

Netthandelsstatistikk fortsatt for dårlig

Netthandel økte med 15 prosent i 2017, og forventes av å fortsette å øke. Enkelte eksperter mener netthandel kommer til å vokse med opp mot 50 prosent frem til 2038.

Lars Fredriksen uttrykker bekymring for at det ikke finnes god nok statistikk på hvor stor andel av netthandelen som kommer fra utlandet.
– Tall fra Posten, Bring, PostNord og SSB er estimater. Årsaken til dette er at det er vanskelig å skille privatimport fra næringsimport.

Bjørn Næss, administrerende direktør i OHF er enig. – Handel på nettet, og særlig handel fra utlandet blir for dårlig dokumentert. Det har vi tatt opp med Næringsdepartementet i forbindelse med det arbeidet med den første Stortingsmeldingen om varehandel i 2018. All varehandelsstatistikk fra SSB må gjennomgås, slik at det gjenspeiler endringene i måten vi handler på, så vi får tall som er nyttige.

– Det er også viktig at vi synliggjør momsfritaket på netthandel fra utlandet. Fritaket opp til 350 kr må fjernes, vi må ha like konkurranseforhold mellom handel i Norge og handel fra utlandet, sier Næss.

Les mer om kjøpesentertallene for 2017 her