Sykkeldrosjer til besvær

Del : fbtw

– Det ser jo ut som søppel som er lagret rett foran butikkdøren vår, sier daglig leder av klesbutikken WI-TO, Kari Neraas.

Hun står rett utenfor butikken sin i Øvre Slottsgate i Oslo sentrum. Her er det plassert et stort sykkelstativ, som i seg selv ikke utgjør noe problem. Problemet er at stativet brukes som vinterlagringsplass for sykkeldrosjer, samt som parkeringsplass for sykkeldrosjene på dagtid. Sykkelstativet er overfylt og domineres av rustne sykkeldrosjer med presenninger over.

– Syns kommunen det er greit at det ser slikt ut?, spør Neraas seg.

– Må legges bedre til rette
Neraas synes det er rart at kommunen tillater at drosjene får stå der hele året, og mener kommunen ser gjennom fingrene med en næring hun spørs seg om driver lovlig virksomhet.

Bystyret har nettopp behandlet sykkelstrategien for kommunens kommende år. Parkering av sykler var ett av temaene som der ble debattert, og byrådet har fått beskjed fra bystyret om å bedre legge til rette for parkeringsplasser for sykler, deriblant også etablering av sykkelhotell på Oslo S.
I forbindelse med bystyrets behandling leverte OHF sitt innspill med forslag til endring av sykkelstrategien.

– Vi mener blant annet at det bør innføres en hjemmel for kommunen til å fjerne kasserte sykler fra sykkelstativene, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Skal tas tak i
I dag finnes nemlig ingen slik hjemmel, noe som gjør at kommunen i praksis ikke kan gjøre noe som helst med sykler som er hensatt i sykkelstativene.

– Vi mener også det er viktig å få etablert en egen sykkeldrosje-parkerigsplass, sik at disse ikke blir hensatt til ulempe for øvrig byliv, sier Henriksen.

I tillegg foreslår OHF at nye sykkelstativ må være tilpasset forskjellige typer sykler, inkludert sykler med vogn, barnesykler osv.

Marianne Borgen, medlem i samferdselskomiteen, lover at de skal ta tak i problemet med sykkelparkering.

– Når det gjelder sykkeltaxiene ba også samferdsels og miljøkomiteen om at byrådet særskilt skulle se på utfordringene knyttet til sykkeldrosjene. Jeg forstår godt at OHF ønsker at det skal ryddes opp i sykkelparkeringsproblemene som er i denne byen. Det trengs både for næringen, men også for gående og ikke minst for syklistene selv, sier Borgen.

Det vil nå være opp til byrådet å følge opp saken videre.

OHF er opptatt av at byen skal være lett tilgjengelig for alle transportgrupper, det være seg gående, syklende, bilister og brukere av kollektivtrafikk. I kveld, onsdag 13. mai, stiller vi på Oslodebatten (les mer her) for å debattere nettopp sykkelen plass i sentrum.