Sykkelfelt blir hinder for næringen i Bygdøy allé

Del : fbtw

For første gang planlegger Oslo kommune å erstatte ett kollektivfelt med sykkelvei i begge retninger. Det betyr all stopp forbudt, umulig varelevering og kanskje enda mer forurensning fra biler og busser som stanger i kø i Bygdøy allé!

I slutten av september gikk det ut informasjon til beboere og næringsdrivende om at tiltak vil starte opp tidligst andre halvdel av oktober.

Vi frykter at all stans forbudt vil føre til både kundeflukt og vanskeligheter med varelevering for de som driver næring i Bygdøy allé.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Dette er et midlertidig tiltak, men det er ikke god nok grunn nok til at det hele skjer som eksperiment. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser ut til å tro at de bare kan teste nye idéer, uten å ta hensyn til de som driver næring eller bor i området. Vi er sjokkert over hvor lite kommunen velger å innhente av kunnskap om hvordan tiltaket vil påvirke næringsdrivende, før de fremmer sine løsninger, tordner Henriksen og har en klar oppfordring til Oslo kommune: Oslos samferdselspolitiske leder og øvrige politikere, må styre transportpolitikken med kunnskap om hvordan næringer, handel og byliv styrkes – og ikke hvorvidt vi kan få noen flere syklister i sentrum.

Etterlyser kunnskapsbaserte løsninger
OHF kan ikke se at Bymiljøetaten (BYM) har foretatt noen form for kunnskapsinnhenting om de enkelte virksomheters transportbehov for varer eller kunder og forslaget fremstår som at Bymiljøetaen antar at transportbehovet er likt for alle og at enkelte oppstillingsplasser vil være tilfredsstillende for et mangfoldig handels- og servicetilbud.

Vi utfordrer BYM om å undersøke hvilke vareleveringsbehov næringsdrivende i Bygdøy allé har før tiltaket gjennomføres. Vi er trygge på at BYM vil bli overrasket over transportbehovet for å frakte varer både inn og ut av forretningene, og at det kan være store forskjeller i behovet til for eksempel O. Fjelberg Fisk & Vilt, et advokatkontor og Martine Barneklær.

Vi forstår det slik at BYM oppfatter at oppstillingsplasser tilfeldig plassert langs Bygdøy Alle, eller i sidegater, vil tilfredsstille de ulike virksomhetene i gaten.
Samtidig kan det se ut til at BYM uttrykker et kunnskapsbehov, da dere søker kunnskap om hvordan dette tiltaket vil slå ut for den enkelte:

«Virksomheter som har hatt mulighet til å levere varer utenom rushtid fra østgående kjørefelt vil ikke lenger ha denne muligheten (varelevering) (forf. anf.)). (…) I prøveperioden ønsker Bymiljøetaten innspill og tilbakemeldinger fra næringsdrivende i Bygdøy allé om hvordan varelevering og -henting kan foregå på best mulig måte i en permanent situasjon med sykkelfelt. Vi ønsker også tilbakemeldinger for å kunne justere løsningen i prøveperioden.»

Det er på grensen til det skjødesløse at kommunen vil igangsette dramatiske tiltak som fjerner varelevering i en prøvetid, uten å ha gått grundig gjennom det faktiske behovet i forkant. OHF har i sin høringsuttalelse oppfordret kommunen på det sterkeste om ikke å igangsette dette tiltaket før nødvendige undersøkelser og fakta er innhentet, og tiltak fra kommunens side blir tilpasset de næringsdrivendes behov.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF