Hjørne Åkebergveien og Magnus' gate. Foto: Jan-Tore Egge.

Sykkelveier som i København

Del : fbtw

Åkebergveien i Gamle Oslo er den første som skal følge ny standard for sykkelveier i Oslo. Planforslaget sendes på høring 4. april.

Ny standard betyr blant annet at sykkelveien skal være 2,2 meter bred, slik at syklister kan passere hverandre i samme retning. Sykkelveien skal også ligge et hakk høyere enn bilveien.

70 parkeringsplasser

– Vi ønsker å lage en sykkelvei som holder en høyere standard enn sykkelveiene i København. Vi tror denne løsningen vil oppleves som tryggere og bedre å sykle på enn ordinære sykkelfelt, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø- og samferdsel (MDG) til Osloby.

I Åkebergveien, som strekker seg fra Grønlandsleiret til Kjølberggata/Ring 2, innebærer det at opptil 70 uregulerte parkeringsplasser fjernes. Det er Sykkelprosjektet i Oslo kommune som utarbeider standarden for kommunale sykkelveier i byen.

– Må ta grep

– Oslo har smale gater og derfor er vi nødt til å prioritere gateareal til syklister. Vi er opptatt av å finne gode løsninger. Hvis vi skal sikre Oslo som en god sykkelby, må det tas grep for å gi syklister fotgjenger og kollektivreisende goder. Det er det vi nå vil gjøre i Åkebergveien. Nå skal jo saken på høring. Så da får vi se hvilke innspill som kommer inn, sier byråden.

Mandag 4. april sender Plan- og bygningsetaten (PBE) planforslaget ut på høring. Byggestart er forventet i 2017 og byggeperioden vil var i et par år.

Les hele saken: Opptil 70 p-plasser må bort for å få plass til to syklister i bredden