– Syklister spontanhandler

Del : fbtw

– Det er klart det kan være sårbart for butikker som er aller mest avhengige av kunder som kommer med bil. Men det kan diskuteres hvor negativt det er, sier Melby i siste Oslo Handel.
Hun viser til København og New York, hvor det ble mer handel ved å stenge gater helt eller delvis for bilkjøring.

– Et bilfritt sentrum har aldri vært en viktig kampsak for meg. Det skal være mulig å ha bil i Oslo for funksjonshemmede, eldre, barnefamilier, kunder som kjøper store og tunge ting, og ikke minst de som driver med varelevering. Men for alle oss som ikke er avhengige av bil, så bør vi heller kjøre kollektivt, ta sykkelen eller bruke beina.

Melby tror det vil lønne seg å «fri» til kunder på to hjul.
– Syklister har også Visakort i lomma. De legger kanskje ikke igjen like mye penger hvert enkelt sted, men stopper flere steder. Det er viktig at vi tilbyr robuste sykler og trygge steder å parkere. Sykkelveiene i København ga mer spontanhandel i butikkene. Men det er klart at dette bildet ikke er entydig.

Hun viser blant annet til fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate på Bislett. Prøveprosjekt ble igangsatt for å få trikken fortere frem.
– Vi gjorde undersøkelser i forkant som viste at mesteparten var nærhandel. Vi ble kritisert for å ha få respondenter, men faktumet er uansett at bare en av ti svarte at de kom med bil for å handle. Vi betviler ikke at det likevel får konsekvenser for noen, men vi må se på nytte/kost i forhold til trikkens fremkommelighet.

Ifølge byråden har tiltaket hindrer at tusenvis av reisende blir stående fast på grunn av en feilparkert bil eller lignende.
– Oslos innbyggertall vokser veldig, og vi er nødt til å effektivisere eksisterende kollektivløsninger, men må bedre situasjonen for forretningsdrivende på andre måter. Det dreier seg om forskjønning i form av blomster og beplanting, benker og gatemøbler.

Osloby skriver at byrådet jobber med en løsning som gjør at parkerte biler ikke sperrer for trikken. De har bedt om skisser for en parkeringssperre som både ivaretar trikken, næringsliv og beboere. Skissene skal være klare i august.