Synes P-husene er trange og dyre

Del : fbtw

En fjerdepart av de spurte er ganske eller meget misfornøyd med parkeringshusene, ifølge undersøkelsen, som er utført av YouGov for Oslo Handelsstands Forening (OHF).

En tilsvarende andel er fornøyd, mens 30 prosent ikke har noen bestemt oppfatning. 20 prosent bruker ikke parkeringshus, og har derfor ikke svart.
– Halvparten av de brukerne som har en mening om denne typen tjenester, er misfornøyd. Det er et sterkt budskap om at ikke alt er i orden, sier Jon Anders Henriksen, direktør for næringspolitikk i OHF.

52 prosent av de som er misfornøyd nevner pris på topp som årsak. Dernest kommer at selve parkeringsplassen er for trang og at det er vanskelig å manøvrere.
– En god del parkeringshus både i Oslo og andre storbyer har grunn til å føle seg truffet av denne kritikken. Sannsynligvis ville bruken av P-husene vært høyere hvis de hadde scoret bedre på målekriteriene folk er opptatt av, sier Henriksen.

Oslo Handelsstands Forening mener flere, underjordiske parkeringshus må være en del av løsningen på hovedstadens utfordringer med å finne ut hvilken plass bilen skal ha i fremtidens bysentrum.

– Slike anlegg kan sluse trafikk effektivt og miljøvennlig fra hovedveinettet og inn til sentrumsnære steder. Da kan folk komme dit de skal, uten å belaste gatenettet i indre by unødvendig.
På dette området mener Henriksen politikerne hittil vist lite handlekraft.

– Oslos politikere er raske med å fjerne gateparkeringsplasser og begrense tilgjengeligheten for bilistene. Men dette er symbolpolitikk, som en rekke steder bare skaper nye problemer. På samferdselsområdet mangler hovedstaden helhet i planlegging og styring.

I OHF-undersøkelsen er det også spurt om hvor lang parkeringstid folk som regel trenger for å få gjort sine ærend. To av ti klarer seg med inntil 30 minutter. Bare 12 prosent trenger mer enn to timer
– Én times parkeringstid er tilstrekkelig for 60 prosent av de spurte. Behovet for korttidsplasser er med andre ord betydelig. Det ville vært bedre å reservere flere av gateparkeringsplassene til dette, enn å fjerne dem helt, sier Jon Anders Henriksen.