Innlegg

Vekst under Black Friday

Del : fbtw

Kvarud Analyses julehandelsindeks viser at omsetningen i uke 47 (21.-27.november) økte med 2,4 prosent sammenlignet med samme periode (uke 48: 23.-29. november) i fjor. Omsetningen Black Friday økte med 10,4 prosent sammenlignet med Black Friday i fjor, men salgsnedgang på 1,1 prosent i ukens øvrige dager, førte til at omsetningen i uke 47 i år «bare» var 2,4 prosent høyere enn i uke 48 i fjor. Samlet vekst de tre siste ukene er på 3,5 prosent.

 

Folk i byen

Mye folk i byen

Hus og hjem økte mest

Butikkene inne hus og hjem bidro med nærmere to tredjedeler av omsetningsøkningen i kjøpesentrene i uke 47. Butikkene i denne bransjekategorien økte omsetningen med 8,3 prosent i uke 47 sammenlignet med uke 48 i fjor. Serveringsstedene og spesialbutikkene økte omsetningen med 2,9 og 2,6 prosent, mens kles-, sko- og veskebutikkene og virksomhetene innen service og tjenesteyting omsatte denne uken for 1,5 og 0,5 prosent mer enn i uke 48 i fjor.

I løpet av de tre siste ukene har butikkene innen hus og hjem økt omsetningen med 6,3 prosent. Serveringsstedene og spesialbutikkene har hatt en vekst på 4,5 og 4,1 prosent, mens kles-, sko- og veskebutikkene og butikkene innen mat og drikke har økt omsetningen med 3,1 og 3,0 prosent. Omsetningen innen service og tjenesteyting har gått ned med 0,6 prosent.

Over 46 prosent av omsetningen

Spesialbutikkene og butikkene innen hus og hjem sto for hele 46,4 prosent av kjøpesentrenes omsetning i uke 47. I uke 46 var andelen 42,9 prosent og i uke 45 på 40 prosent. Økningen på 6,4 prosentpoeng fra uke 45 til uke 47 i år skyldes først og fremst økt omsetning innen hus og hjem. Butikkene innen hus og hjem sto for 22,3 prosent av kjøpesentrenes omsetning i uke 47 mot 16,9 prosent i uke 45. Butikkene innen hus og hjem har aldri tidligere hatt en så stor andel av kjøpesenteromsetningen som i uke 48 i år. Spesialbutikkene har også økt sin andel av kjøpesentrenes totale omsetning de siste tre ukene, fra 23,1 prosent i uke 45 til 24,1 prosent i uke 47. Spesialbutikkene sto for en høyere andel av kjøpesentrenes totale omsetning i uke 47 enn det butikkene innen mat og drikke gjorde.

Økte omsetningen med 23 prosent fra uke 46 til uke 47

Omsetningen i kjøpesentrene gikk opp med 23 prosent fra uke 46 til uke 47 i år. Klart størst vekst hadde butikkene innen hus og hjem der omsetningen økte med 49 prosent fra uke 46 til uke 47. Kles-, sko- og veskebutikkene økte omsetningen med vel 28 prosent, mens omsetningen i spesialbutikkene økte med 24 prosent fra uke 46 til uke 47. Butikkene innen bransjekategorien mat og drikke økte omsetningen med snaue 4 prosent.