Innlegg

Desember-leder

Del : fbtw

 

I OHF har vi snart lagt bak oss et begivenhetsrikt jubileumsår hvor vi har fått gjennomslag for mange av våre saker innen både handel og servering i hele Osloregionen.

logo2008

• Vi er med på det grønne skiftet og legger dette til grunn i våre valg. Vi har blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Vi setter etisk handel høyt og bidrar i styringsgruppen for Fairtrade-hovedstaden Oslo.
• Vi har arbeidet aktivt for å skape mer byliv hvor mennesker er det sentrale. Prosjektet Bilfritt byliv blir et viktig verktøy for å skape enda mer byliv. Det gir trolig mer handel og servering ved god planlegging. Og mer langsiktig bærekraft.
• Vi har blitt tydeligere på næringspolitikk i Osloregionen. Mange store prosjekter innen utbygging, transport og logistikk har blitt behandlet og fått våre innspill.
• Osloregionen vokser sterkt i antall innbyggere. Det gjør at det må bygges mer, høyere og tettere. Og det må legges til rette for god mobilitet. Dette vil fortsatt være viktige saker for OHF.
• Vi har bidratt til rekruttering og kompetanseutvikling gjennom samarbeid med blant annet Ungt Entreprenørskap, Oslo Handelsgymnasium, Treider og Handelshøyskolen BI. Vi har også etablert OHF-akademiet for spesielt de mindre butikkene som ikke har en kjede å støtte seg til.. Vi mener at medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg.

DSC_0242

Fra utdeling av Årets lærling , 2016. Linn Christine S. Larsen, Oslo Handelsgymnasium.

• Kunder, ansatte og ledere skal oppleve trygghet når de handler og er på jobb. OHF har fortsatt arbeidet med sertifiseringsprogrammet Trygg handel, som stadig får større tilslutning. På nyåret vil også Varner-gruppen få sertifisert alle sine butikker i Osloregionen.
• Statistikk og forretningsinformasjon er utarbeidet og formidlet som grunnlag for lønnsomme beslutninger. Tall og trender vil alltid være aktuelt.
• Digitalisering og netthandel utvikler seg i stort tempo. Spennende utvikling som vi tar på største alvor.

Gründerne på Løkka

Gründerne på Løkka var på frokostmøte hos OHF, og fortalte hvordan de bruker ny teknologi for å ta bedriften videre.

• Det har vært høy aktivitet i Karl Johans gate 37 med møter og kurs med stor deltakelse. Mange av medlemmene har også benyttet lokalene til interne møter.
• Vi har fått nye medlemmer. I disse dager har Citycom meldt inn alle sine kjøpesentra i Osloregionen. Det betyr at vi kan ønsker velkommen til Trekanten og Holmen i Asker, Stovner og Linderud i Oslo og Kolbotn Torg.
Vi gleder oss til 2017 med nye utfordringer og muligheter. OHF skal fortsatt være nær og nyttig for sine medlemmer. Og behovet ser ikke ut til å avta. Etterspør og bruk oss.

 

Jeg ønsker dere alle en god jul og ytterligere utvikling i 2017.
Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no