Innlegg

Lederskifte i OHF

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gjennomgår et lederskifte, og det åpner for veivalg. Klarer vi å holde tempo oppe, er vi synlig både der vi skal være synlig, og der vi bør være synlige? Medlemmene har ikke tid til å vente på en nær og nyttig handelsstands forening, og vi må derfor være relevante og aktuelle hver dag – selv uten Gunnar på laget.

Gunnar ble takket av hos oss 29. juni, og over femti gjester med Olav Thon i spissen skålte for Gunnars tid som adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening – og ønsket lykke til med både bestefarstid og kanskje noe næringsvirke?!


 

Oslo Handelsstands Forening har jobbet i Osloregionen siden 1841. Vi har endret oss mange ganger gjennom denne tiden, men i bunn har alltid dette vært et formål: Sikre medlemmene i foreningen de best mulige rammevilkår for å utøve god, trygg, lønnsom og langsiktig handel og næringsutvikling.

OHF har et samfunnsoppdrag på vegne av våre medlemmer, hvilket er:

«Oslo Handelsstands Forening (OHF) har som formål å fremme handels- og servicenæringens interesser i Oslo–regionen. OHF skal bygge på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system, med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet.» (Vedtektene §2).

Foto: VisitOslo

Yrende liv på Karl Johan sommerstid Foto: VisitOslo

Vårt oppdrag endrer seg regelmessig i innhold, selv om prinsippet forblir. Utviklingen av kjøpesentre, netthandel, internasjonale handelsavtaler, lokalt arbeidsmarked, utdanningspolitikk – alt er med på å forme tjenestesektoren som inkluderer handel, service og servering.

Hvordan vi kan bidra til å gjøre utviklingen bedre for våre medlemmer blir derfor et viktig oppdrag for oss. I dag gjør vi dette gjennom å fremme politikk innen samferdsel, skatt, sikkerhet, byutvikling og mer. Vi tilbyr seminarer og kunnskap om viktige markedstrender. Vi formidler kunnskap og historier om vår næring til politikere og byråkrater. Men forut for alt dette må følgende være på plass: Engasjerte og deltakende medlemmer som er eiere av OHF.

Skal vi som organisasjon vedbli en relevant og aktuell næringsorganisasjon, må vi derfor sørge for mye kommunikasjon med våre medlemmer, og jeg håper dere vil legge merke til at vi er aktive på å banke på dørene hos dere gjennom hele høsten!

Som nevnt, verden står ikke stille. Det skjer mye rundt oss, og allerede 11.september er det Stortingsvalg. Vi får nye Stortingsrepresentanter fra Oslo og Akershus, og vi trenger at disse er lydhøre, nysgjerrige og samarbeidsvillige med handel og næringsliv i vår region. OHF vil prioritere dette viktige politiske arbeidet gjennom høsten.

Oslo kommune har store planer for Hovinbyen, for byutvikling mellom ring 1 og ring 3, og ikke minst et bilfritt byliv. OHF jobber for våre medlemmer i hele byen, og både detaljreguleringer, eiendomsskatt, samferdselstiltak, parkeringsnormer og veiledende programmer for områdeutviklinger (puh…!) er blant saker vi må engasjere oss i.

Akershus Fylkeskommune er en viktig aktør for samferdsel i regionen, og skal sørge for at plansaker og transport legger til rette for handel og næringsutvikling. Det er nok å nevne Oslopakke III og Fornebubane som eksempler. Fylkeskommunen skal behandle viktige saker som krever vår oppmerksomhet – ikke minst regional plan for kjøpesentre og handelsutvikling.

For å gjøre alt arbeidet, må vi ha en velfungerende organisasjon og administrasjon. Vi trenger møteplasser for våre medlemmer, medlemsservice til det enkelte medlem, nyhetsbrev og kommunikasjonstiltak, og styrende organer som jobber tett og godt med våre ansatte. Og ikke minst trenger vi et nært og konstruktivt samarbeidsforhold med alle de aktører vi jobber sammen med til daglig – fra store kjedemedlemmer som Varnergruppen til mindre butikkmedlemmer som Sol Cigarer; fra Visit Oslo til Bymiljøetaten og fra statsråder til bystyremedlemmer i Oslo.

Nysgjerrighet, raushet og lønnsom – dette er viktige verdier vi skal fremme i tiden fremover. Oslo Handelsstands Forening skal være deltakende i samfunnet, og vi gjør det best når vi fremmer nye ideer og løsninger, når vi ikke oppfattes som avvisende og negative, og vi er krystallklare på at verdiskaping trenger lønnsomhet i bunn.

 

Oslo 30. juni 2017
Jon Anders Aa. Henriksen
Konst. adm. dir OHF


Jon Anders Aa. Henriksen (46) er gift med Jane og bor på Nordstrand sammen med deres to barn (12 og 9).
Jon Anders er utdannet jurist, og har arbeidet med næringspolitikk og organisasjoner i lang tid foruten flere år i norsk og internasjonalt næringsliv. Han har bl.a. 10 års erfaring fra NHO, der han både jobbet med regionutvikling i Oslo og Akershus, Europa-saker og jus, og familiebedrifter og eierskap. Har arbeidet tett og nært med nærings- og handelsorganisasjoner i inn- og utland, og håper å kunne trekke enda flere veksler på dette i fortsettelsen for OHF. Før han kom til Oslo Handelsstands Forening som direktør for næringspolitikk i 2013, var han daglig leder i Norsk Radiografforbund som er en profesjonsorganisasjon innen helse. Foruten ivrig bruker av Oslofjorden, og sterk tilhenger av mer sjøliv inn i fjordbyen Oslo er han storbruker av Oslos kulturliv og særlig det som skjer på en scene i form av dans, teater og sang.