Innlegg

Europas miljøhovedstad oppleves som trygg

Del : fbtw

Jeg gratulerer Oslo som ble kåret til Europas miljøhovedstad i konkurranse med 14 andre Europeiske byer. Det gir oss grunn til å være stolte av hovedstaden vår. Og satse videre på lønnsom vekst i hele Osloregionen!

På frokostmøtet 13. juni fortalte byrådsleder Raymond Johansen om hva Oslo kommune gjør for å sikre at byens befolkning skal kunne føle seg trygge. Beredskapsetatens Osman Ibrahim dokumenterte hvordan etaten systematisk arbeider for å kartlegge og sikre tryggheten. Byantikvar Janne Wilberg kåserte på en meget entusiastisk måte om sikkerhet, trygghet og hygge. Mye kan gjøres uten at det trengs større investeringer. Byen må brukes av alle. Jeg orienterte om vårt sertifiseringsprogram for Trygg handel og trygg by og lanserte OHFs nye beredskapstilbud 24/7. Mer informasjon følger på hjemmesiden vår. Oslo er en trygg hovedstad, men vi må ikke være naive. Vi må arbeide målbevisst for å sikre tryggheten for alle.

DSC_0011

Raymond Johansen om trygghet i byen vår.

Hva skjer med nytt regjeringskvartal? Byrådsleder Raymond Johansen er ikke nådig i sin kritikk når han mener at regjeringskvartalet blir en steinørken som er åpen mellom ni og fire. Han mener områdene må være tilgjengelige for folk. Johansen er opptatt av at vi får en levende by og føler et stort ansvar for utviklingen av hovedstaden. Byantikvar Janne Wilberg er enig i kritikken. OHF har omtalt saken flere ganger og gått inn for mye større åpenhet og hvor de ansatte i regjeringsbygget stimuleres til å bruke byens tilbud av blant annet spisesteder.

DSC_0017

Byantikvaren er som alltid engasjert i Oslo utvilking

Byggestart er planlagt til 2020 med ferdigstillelse i 2027. Stortinget får antakelig saken til behandling i 2019. Det er fortsatt mulig å få endret planene.

Oslo kommune varsler innstramninger i parkeringsnormene ved nybygg, renoveringer osv. Dette vil påvirke handelen. Vi vil derfor gjerne høre fra deg. Se mer om dette her.

Arbeidet med å skape bilfritt byliv er i gang. OHF har vært en aktiv pådriver til de positive endringene som har funnet sted og takker både byrådet og bystyret for nødvendige endringer. Nå ber vi om at det gjennomføres en analyse av virkningene for handels- og næringslivet både før og etter at tiltakene gjennomføres. Mer om dette i egen sak.

Vi er opptatt av fakta. Derfor får vi laget analyser og innhenter tall. En av undersøkelsene er Osloanalysen som i år omfatter hele 12 519 bedrifter i Oslo og Akershus. Rapporten som ble presentert på frokostmøtet 7. juni kan du lese mer om i nyhetsbrevet.

Vi mener fortsatt at kundene må settes i sentrum. De er ballets dronning og må tas på største alvor. De benytter alle media og gjør at våre medlemmer må ta digitaliseringen på største alvor. Netthandelen øker. Utviklingen går fort og det er ingen tid å miste om man vil ta vare på kundene.

taket

Klikk på bilder for påmelding til sommerfesten!

Tirsdag 20. juni møtes mange av oss på «Taket» til sommerfest og kåringer. Da blir det også offentliggjort hvem som ble Årets butikk 2017 i Oslo og Akershus. Det er fortsatt noen plasser ledig for etternølerne. Jeg håper at vi ses 20. juni og får oss en prat før jeg takker for meg.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Trygghet er ingen selvfølge

Del : fbtw

Det var frykt for terrorangrep på 17. mai. Politiet var godt forberedt med både synlige tiltak og beredskap på ulike nivåer. Heldigvis ble det en folkefest uten terror. I Handelsstanden koste medlemmer seg med pølser, is, kake og godt drikke mens de hadde orkesterplass til barnetoget med hele 121 skoler representert. Karl Johan Koret underholdt med et utdrag fra sitt store repertoar. Jeg retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre nasjonaldagen til en minnerik dag som samler oss om det grunnleggende fellesskapet.


Vi har avholdt årsmøter og ønsker Helene Skjenneberg og Marianne Størseth velkommen som nye styremedlemmer i OHF. Styret møtes allerede 31. mai sammen med Servicekontoret for å drøfte strategirevisjonen og de videre planer for foreningen i et marked i sterk utvikling.

Nå går vi inn i en travel periode frem mot sommerferien. Politikerne og embetsverket har et tett program og sender høringer som det er arbeidet med i lang tid. Vi har sendt våre synspunkter på høringen «Om handlingsplan for økt byliv i Oslo sentrum». Senere kommer det også opp forslag til ny parkeringsnorm for biler og sykler. Se mer om planer og høringer på www.ohf.no

Dere kan glede dere til kommende møter. Tema på frokostmøtet 7. juni er tall og trender. Her pleier det å bli fullt hus. Tema på frokostmøtet 13. juni er trygghet. Vi får besøk av byrådsleder Raymond Johansen, byantikvar Janne Wilberg og Osman Ibrahim fra beredskapsetaten. OHF skal orientere om sertifiseringsprogrammet Trygg handel. Trygghet må vi ta på det største alvor.
Kandidatene til Årets butikk er nominert. Nå er det publikum som avgjør hvem som blir vinner. Stem på din favorittkandidat. Vinneren blir kåret av næringsbyråd Geir Lippestad på sommerfesten på Taket av Steen & Strøm tirsdag 20.juni. Festen arrangeres i samarbeid med HSMAI som også kårer årets servicehelter.
Husk å melde dere på arrangementene.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere på ulike møter frem mot sommeren. Verden er i utvikling og vi må videre!

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Gunnar Larssen fratrer som administrerende direktør 1. juli

Del : fbtw

Gunnar Larssen fratrer stillingen som adm.direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF) med virkning fra 1. juli 2017. Markedet er i sterk endring og det pågår en strategirevisjon i OHF. Styret og Larssen har i fellesskap kommet frem til at det er riktig med et lederskifte i denne forbindelse.


Gunnar Larssen har vært tilknyttet OHF siden 1978 gjennom ulike funksjoner, først som styremedlem, deretter som viseformann og leder av kontrollkomiteen. Fra 2010 har Larssen fungert som adm.direktør og vært en ambassadør for foreningen.  Antall medlemmer har økt med 60 % de siste årene og teller nå 60 kjøpesentra, 75 kjeder innen alle bransjer og 2400 butikker og serveringssteder i Osloregionen. Gunnar Larssens motto er «Vi må videre».

Hans helse er litt sviktende og det tar han derfor konsekvensen av og overlater nå roret til nye krefter. Larssen uttaler at «jeg fyller 66 år i august og da kan jeg gjøre som jeg vil. Det kan bety styrearbeid og litt mer tid til familie og golf. Jeg vil fortsatt være medlem i OHF og ha mitt hjerte der.» Styret med Christian Hoel i spissen har konstituert næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i stillingen som adm.direktør fra 1.juli. Henriksen som ble ansatt i 2013 har også fungert som stedfortreder for adm.direktør.


Oslo Handelsstands Forening har en sterk posisjon som næringsforening for handel, servering og service i Osloregionen. Styret takker Gunnar Larssen for alle bidrag i denne sammenheng.


Henvendelser kan rettes til:
Styreleder Christian Hoel, mobil 926 14 666 eller
Adm.direktør Gunnar Larssen, mobil 906 41 528.


Oslo, 24.mai 2017

For OSLO HANDELSSTANDS FORENING
Gunnar Larssen
Adm.direktør

Christian Hoel
Styreleder

April lederen

Del : fbtw

Gratulerer til vårt medlem Clas Ohlson som gikk nesten helt til topps på Dagens Næringslivs omdømmeliste som ble presentert i dag. Clas Ohlson fikk 86 poeng på en skala fra 0 til 100. Meget bra og tett bak vinneren finn.no som fikk 86,4 poeng. Flere av våre medlemmer var med på listen over Norges 50 mest synlige virksomheter. Vi heier på dere alle og regner med fornyet innsats.

DSC_0187

Byråd Hanna Marcussen ønsker velkommen

Samarbeidsgruppen Levende Oslo er nå på studietur til København for å lære hvordan man legger til rette for økt byliv. Det ble arrangert miniseminar før DFDS la fra kai. Byråd Hanna Marcussen åpnet seminaret, før jeg innledet om OHFs rolle i å realisere potensialet for økt byliv. Jeg la vekt på at vi ønsker å samarbeide om bilfritt byliv som setter kunden i sentrum og bidrar til lønnsomt næringsliv.

 

DSC_0180

Godt oppmøte på studietur til København

 

Byrådet har justert sine planer

Byrådet har justert planene sine betydelig etter våre innspill. Dette redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for på frokostmøte hos oss i mars. Byliv settes i sentrum og det blir pilotprosjekter som utvikles trinnvis når privatbilene fjernes. Handlingsprogrammet er ute på høring og vi venter mange innspill fra våre medlemmer før vi leverer vår høringsuttalelse 16.mai.

Trygg Handel

Trygg by og Trygg Handel er dessverre fortsatt et aktuelt tema. Nylig ble Stockholm, København og London utsatt for angrep med dødelige utfall. Vårt medlem gullsmed Heyerdahl ble før påske utsatt for bevæpnet ran. Vi må tenkte nytt og offensivt. Og ikke la oss skremme av terrorister og deres brutale metoder. Vi må ta våre forholdsregler og ikke være naive og tro at det ikke hender hos oss. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. OHF har arrangert ranskurs og setter gjerne opp nye ved behov. Vi har etablert sertifiseringsordningen med oblaten Trygg Handel som stadig flere tar i bruk.

Klistremerker

Trygg Handel oblatet

Serveringsbransjen har trukket utendørs og åpnet for sommersesong. I Norge er det godt med litt ekstra varmelamper og noen varme ulltepper for å forlenge utetiden. Grillsesongen er i gang og mange har tatt båtpussen. Andre gjør klar for camping. Finstasen til mai-dagene sjekkes og som vanlig har vi invitert til tradisjonell 17. mai på Karl Johan.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer på årsmøter, samråd og mingling onsdag 26. april. Husk å melde dere på slik at vi får kjøpt inn nok mat og drikke.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

 

 

Nå er det på tide å rope litt!

Del : fbtw

Jeg liker best å bruke innestemme og samarbeide om gode løsninger basert på fakta.
Nå føler jeg imidlertid behov for å bruke utestemme.

Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Vi var motstander av helt bilfri by innenfor Ring1. Vi krevde at varetransport, håndverkere, funksjonshemmede og andre med særskilte behov måtte få tilgang til sentrum. Parkeringshusene måtte også være tilgjengelige for kunder. Ovennevnte ser nå ut til å være tatt til følge ved vår bruk av innestemme. Takk.

Vi reagerer imidlertid på at byråd Lan Marie Nguyen Berg i Bystyresalen 1.2. tar oss til inntekt for sitt syn. På to konkrete spørsmål fra Bystyret svarte hun:
«Oslo Handelsstands Forening har snudd tvert om 180 grader, og er nå positivt innstilt til tiltaket».

Dette utsagnet tar vi sterk avstand fra. OHF har ikke snudd 180. Vi står fast ved vår sentrumspolitikk.
Vi har i brev til byråden bedt om en forklaring. Den har vi ennå ikke mottatt.

Planen ser nå ut til å være at all parkering på 650 plasser skal fjernes i juni i år. OHF har etterlyst konsekvensanalyser for de berørte innen handel og servering. Vi har videre bedt om å få tilgang til konkrete planer i tilknytning til prosjektet. Det er avtalt noen møter, men analyser og konkrete planer har vi ikke sett.

Dersom vi skal få til godt bymiljø med aktivt byliv innen handel og servering, må det grundig planlegging til. De planene skulle foreligget for lenge siden slik at de involverte kunne starte sin egen planlegging og investering. Medvirkning og samarbeid kaller vi det.

Vi må nå ta i bruk UTESTEMMEN og be om at fjerningen av 650 parkeringsplasser utsettes til analyser er foretatt og planene har vært ute på høring. Og reelle planer foreligger.

Aktuelle byråder var på studietur til Brussel i fjor, sammen med bla OHF, for å se hvordan de gikk frem for å fjerne biler fra sentrum i 2016. Vi lærte alle sammen mye, særlig hvordan man ikke skal gjøre det. Nå må vi bruke kunnskapen.

OHF har tatt initiativ til tilsvarende studietur i mai. Da går turen til København som sies å ha overføringsverdi i den prosessen vi skal gjennom for å skape mer byliv og mindre bruk av bil. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Nå sier vi tydelig NEI til det råkjøret det er lagt opp til ved fjerning av 650 parkeringsplasser i sentrum uten en konkret plan for helårsbruk.

Byrådsleder Raymond Johansen vil på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars besvare følgende spørsmål:

• Hvordan blir permanente og midlertidige tiltak planlagt og utført?
• Hvordan vil lokalt næringsliv i den enkelte gate eller torg bli konsultert?
• Hvordan skal sentrum som en helhet få et løft i dette prosjektet?
• Ulike bransjer har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan blir slike hensyn sikret i prosjektet?

Påmelding til dette møtet finner du ved å klikke HER.

Jeg ser frem til fortsatt å kunne bruke innestemmen.

Hilsen fra

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no