Innlegg

Hvem får Hederstegnet i gull i år ?

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings Hederstegn i gull tildeles personer som har gjort en særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Det er foreningens høyeste utmerkelse innstiftet i 1987. Utmerkelsen har ikke blitt delt ut siden 2013, men i år er det hele 3 personer som mottar hederstegnet i gull!

Vi vil ikke røpe hvem det er, men kan si så mye som at det er tre ytterst ulike personer, som har gjort seg bemerket på sine fagfelt. Det er også gledelig å kunne fortelle at den tidligere så mannsdominerte rekken i år også inkluderer en kvinne…

Beslutningen om tildeling treffes av et enstemmig styre etter innstilling fra hederstegn-komiteens fem valgte medlemmer. Utdelingen finner sted under feiringen av vårt 175-års jubileum, fredag 11. november klokken 1400 i våre lokaler.

hederstegn

Følgende har Hederstegnet i gull

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (2016)
Adm.direktør Carl Erik Krefting (2016)
Gründer og eier Margareth Steen-Olsen (2016)
Ordfører Fabian Stang (2013)
Direktør Sverre Leiro (2013)
Forskningssjef Per Gunnar Rasmussen (2010)
Dr Oecon Odd Gisholt (2010)
Tidl. Direktør Jan Berggraf (2007)
Adm. direktør Tor Sannerud (2003)
Butikksjef Bjørn Sølvsberg (2003)
Kjøpmann Ivar Kjell Eriksen (2002)
Konsernsjef Olav Thon (2001)
Tidl. Statsminister Kåre Willoch (1999)
Disponent Finn Muggerud (1989)
Kjøpmann Hans Sauro (1989)
Disponent Birger B. Johansen (1999)
Generalkonsul Peter Collett (1988)

 

STATUTTER FOR OSLO HANDELSSTANDS HEDERSTEGN I GULL
(Revidert 25.04.01 og 31.08.10)
1. Oslo Handelsstands Forening har 18. juni 1987 innstiftet OHF`s Hederstegn i gull.

2. Hederstegnet i gull kan tildeles personer som har ytet en særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo.

3. Beslutningen om tildeling treffes av et enstemmig foreningsstyre etter innstilling fra hederstegnkomiteens fem valgte medlemmer.

4. Sammen med hederstegnet tildeles diplom undertegnet av styreleder, nestleder og adm. direktør.

5. Hederstegnet skal bæres ved høytidelige anledninger i nærings- og samfunnslivet.

6. Det føres særskilt protokoll over utdeling av hederstegnet.