Innlegg

Vi gratulerer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gratulerer de 17 Stortingsrepresentantene fra Akershus, og 19 Stortingsrepresentantene fra Oslo, som i går kveld ble valgt inn som folkevalgte fra vår region til å være våre Stortingskvinner og -menn de neste fire årene.

Vi ønsker velkommen tilbake til alle de folkevalgte vi har jobbet godt sammen med i de siste fire år, og vi ønsker ikke minst lykke til de nye folkevalgte som skal jobbe for nasjonens og regionens beste de fire neste år. Det er enkelt å slutte seg til statsministerens ord fra talen hun holdt i sin tale på valgvaken til Høyre i går kveld – en sak er valget som er gjennomført, en mye viktigere sak er de viktige utfordringer som vi står overfor i næringsutvikling, økonomisk politikk, skatt, samferdsel, integrering, utdanning, miljø og klima. Oppgavene er mange, og krever kloke og næringsvennlige løsninger. OHF vil yte sitt for å bidra til at våre folkevalgte kan gjøre jobben sin skikkelig!


 Administrerende direktør Jon Anders Henriksen (konst.)

 

Politikk og handel

Del : fbtw

I sommer kunne vi lese at nettgiganten Amazon i 2017 er verd mer enn butikkjedene Walmart, Costco, Target, Best Buy, Macy’s, Kohl’s, Nordstrom, J.C. Penney and Sears tilsammen. Digitalisering, logistikk og forbrukeratferd endrer både samfunnet, handelen og næringslivet. Kombiner dette med globalisering som en kraft i samfunnsutviklingen, og vi ser trender og utviklingen som setter alle på prøve – ikke minst våre medlemmer i handelen.


Legg forholdene til rette

OHF har i en årrekke formidlet at handel, næringsliv og arbeidsplasser skapes der hvor forholdene legges til rette. Men hva betyr å legge forholdene til rette? Og hvordan legge forholdene til rette i en tid der digitalisering og globalisering påvirker utviklingen vesentlig kraftigere, enn lokale regler for varelevering, åpningstider og skatt?
Svaret er uhorvelig komplisert, og samtidig enkelt. Vi må hele tiden følge med på utviklingen, og skaffe mest mulig kunnskap om hva som skjer rundt oss, slik at vi vet hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig – som netthandel, miljøvennlig transport o.a. Samtidig må vi jobbe lokalt med å sørge for best mulig vilkår for å drive handel og verdiskaping lokalt – enten det er i bydelen, kommunen, fylket eller nasjonen.

5. september kommer Anton Hagberg fra Komplett til OHF for å snakke om hvordan de konkurrerer i en stadig tøffere konkurranse. Jeg anbefaler alle om å lytte inn på dette, og bruk gjerne dette frokostmøtet hos OHF til å orientere deg litt i et spennende og viktig tema!

Bruk stemmeretten!

I disse dager pågår innspurten av valgkampen til Stortinget. Det er solid, langsiktig politikk hos de fleste politiske partier i Norge. Vi enes i stor grad om ønsket om stabilitet i offentlige utgifter, grundighet i forvaltningens saksbehandling og langsiktighet i samfunnsutviklingen. OHF intervjuer stortingskandidater fra vår region i disse dager, og de blir spurt fra alle partier om hva de vil gjøre for å sikre handel og verdiskaping i vår region. Det er viktig å følge med på hva våre folkevalgte sier, og hvordan de danner sine meninger. Ofte kan det virke som om politiske saker ikke følger malen om langsiktighet, grundighet og stabilitet. Det er lett å trekke frem eksempler med søndagsåpne butikker, momsfri netthandel med utenlandske butikker og bilfritt sentrum som eksempler på valgkampretorikk, men som plutselig blir gjeldende politikk. Da er det avgjørende at vi har engasjerte medlemmer og en aktiv handelsstands forening som sammen kan sørge for at den politiske løsningen blir utformet i tråd med bedriftenes faktiske behov.

Servering i Oslo

En stadig viktigere bransje i Oslo og i OHF, er restaurantene, kafeene og serveringsstedene. I dag har styret i OHF startet arbeidet med å bygge et nytt forum for serveringsbedrifter i OHF. Forumet skal fremme smart politikk for lønnsomme, langsiktige bedrifter innen servering – og som vil glede innbyggere, turister og andre i Oslo.

Kjøpesenter og varelevering

Kjøpesentrene er meget viktige handelsområder i Oslo og Akershus. Kundene liker å shoppe på kjøpesentrene, og det er sterk konkurranse mellom kjøpesentrene (magasinene) om å vinne kunden. Dagens kjøpesentre vil kanskje se annerledes ut i fremtiden, og tilbudene vil dreie seg mer i retning av servering, tjenester og opplevelser. Denne utviklingen står sentrene mye for selv, men det er viktig at vi også i dette henter kunnskap om hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig. Jeg gleder meg derfor til at Oslo kommune, OHF og transportbransjen neste uke skal reise til Akershus, for å besøke vårt medlem Strømmen Storsenter og lære mer om deres arbeid i miljøvennlig og effektiv varelevering.

Til slutt

Jeg har et ønske om å skape best tenkelig medlemsdialog, der vi kan lære mer om hva våre medlemmer ønsker av OHF. Det er i treff mellom mennesker at ting kan begynne å skje – derfor håper jeg vi sees i høst på møter eller arrangementer i OHFs lokaler, på sosiale medier eller på besøk i din bedrift. Jeg oppfordrer alle til økt bruk av byen vår og våre handelssteder i Oslo og Akershus, se også oversikt over større arrangementer her i vår egen Oslokalender!

På gjensyn, Jon Anders

Lederskifte i OHF

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gjennomgår et lederskifte, og det åpner for veivalg. Klarer vi å holde tempo oppe, er vi synlig både der vi skal være synlig, og der vi bør være synlige? Medlemmene har ikke tid til å vente på en nær og nyttig handelsstands forening, og vi må derfor være relevante og aktuelle hver dag – selv uten Gunnar på laget.

Gunnar ble takket av hos oss 29. juni, og over femti gjester med Olav Thon i spissen skålte for Gunnars tid som adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening – og ønsket lykke til med både bestefarstid og kanskje noe næringsvirke?!


 

Oslo Handelsstands Forening har jobbet i Osloregionen siden 1841. Vi har endret oss mange ganger gjennom denne tiden, men i bunn har alltid dette vært et formål: Sikre medlemmene i foreningen de best mulige rammevilkår for å utøve god, trygg, lønnsom og langsiktig handel og næringsutvikling.

OHF har et samfunnsoppdrag på vegne av våre medlemmer, hvilket er:

«Oslo Handelsstands Forening (OHF) har som formål å fremme handels- og servicenæringens interesser i Oslo–regionen. OHF skal bygge på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system, med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet.» (Vedtektene §2).

Foto: VisitOslo

Yrende liv på Karl Johan sommerstid Foto: VisitOslo

Vårt oppdrag endrer seg regelmessig i innhold, selv om prinsippet forblir. Utviklingen av kjøpesentre, netthandel, internasjonale handelsavtaler, lokalt arbeidsmarked, utdanningspolitikk – alt er med på å forme tjenestesektoren som inkluderer handel, service og servering.

Hvordan vi kan bidra til å gjøre utviklingen bedre for våre medlemmer blir derfor et viktig oppdrag for oss. I dag gjør vi dette gjennom å fremme politikk innen samferdsel, skatt, sikkerhet, byutvikling og mer. Vi tilbyr seminarer og kunnskap om viktige markedstrender. Vi formidler kunnskap og historier om vår næring til politikere og byråkrater. Men forut for alt dette må følgende være på plass: Engasjerte og deltakende medlemmer som er eiere av OHF.

Skal vi som organisasjon vedbli en relevant og aktuell næringsorganisasjon, må vi derfor sørge for mye kommunikasjon med våre medlemmer, og jeg håper dere vil legge merke til at vi er aktive på å banke på dørene hos dere gjennom hele høsten!

Som nevnt, verden står ikke stille. Det skjer mye rundt oss, og allerede 11.september er det Stortingsvalg. Vi får nye Stortingsrepresentanter fra Oslo og Akershus, og vi trenger at disse er lydhøre, nysgjerrige og samarbeidsvillige med handel og næringsliv i vår region. OHF vil prioritere dette viktige politiske arbeidet gjennom høsten.

Oslo kommune har store planer for Hovinbyen, for byutvikling mellom ring 1 og ring 3, og ikke minst et bilfritt byliv. OHF jobber for våre medlemmer i hele byen, og både detaljreguleringer, eiendomsskatt, samferdselstiltak, parkeringsnormer og veiledende programmer for områdeutviklinger (puh…!) er blant saker vi må engasjere oss i.

Akershus Fylkeskommune er en viktig aktør for samferdsel i regionen, og skal sørge for at plansaker og transport legger til rette for handel og næringsutvikling. Det er nok å nevne Oslopakke III og Fornebubane som eksempler. Fylkeskommunen skal behandle viktige saker som krever vår oppmerksomhet – ikke minst regional plan for kjøpesentre og handelsutvikling.

For å gjøre alt arbeidet, må vi ha en velfungerende organisasjon og administrasjon. Vi trenger møteplasser for våre medlemmer, medlemsservice til det enkelte medlem, nyhetsbrev og kommunikasjonstiltak, og styrende organer som jobber tett og godt med våre ansatte. Og ikke minst trenger vi et nært og konstruktivt samarbeidsforhold med alle de aktører vi jobber sammen med til daglig – fra store kjedemedlemmer som Varnergruppen til mindre butikkmedlemmer som Sol Cigarer; fra Visit Oslo til Bymiljøetaten og fra statsråder til bystyremedlemmer i Oslo.

Nysgjerrighet, raushet og lønnsom – dette er viktige verdier vi skal fremme i tiden fremover. Oslo Handelsstands Forening skal være deltakende i samfunnet, og vi gjør det best når vi fremmer nye ideer og løsninger, når vi ikke oppfattes som avvisende og negative, og vi er krystallklare på at verdiskaping trenger lønnsomhet i bunn.

 

Oslo 30. juni 2017
Jon Anders Aa. Henriksen
Konst. adm. dir OHF


Jon Anders Aa. Henriksen (46) er gift med Jane og bor på Nordstrand sammen med deres to barn (12 og 9).
Jon Anders er utdannet jurist, og har arbeidet med næringspolitikk og organisasjoner i lang tid foruten flere år i norsk og internasjonalt næringsliv. Han har bl.a. 10 års erfaring fra NHO, der han både jobbet med regionutvikling i Oslo og Akershus, Europa-saker og jus, og familiebedrifter og eierskap. Har arbeidet tett og nært med nærings- og handelsorganisasjoner i inn- og utland, og håper å kunne trekke enda flere veksler på dette i fortsettelsen for OHF. Før han kom til Oslo Handelsstands Forening som direktør for næringspolitikk i 2013, var han daglig leder i Norsk Radiografforbund som er en profesjonsorganisasjon innen helse. Foruten ivrig bruker av Oslofjorden, og sterk tilhenger av mer sjøliv inn i fjordbyen Oslo er han storbruker av Oslos kulturliv og særlig det som skjer på en scene i form av dans, teater og sang.


 

Oslo sentrum i 2017

Del : fbtw

Oslo sentrum har vært preget av store og mange byggeprosjekter i de senere år. Prinsensgate, Torggata, Stortinget, Bjørvika – listen er lang over store og viktige prosjekter. De fleste gir god verdi til byen vår, men det er viktig at handel og næringsliv ikke blir skadelidende i gjennomføring av prosjekter, eller når hverdagen kommer igjen. Dessverre har vi også hatt flere negative opplevelser, og vi ber derfor våre medlemmer være aktive til å involvere foreningen så tidlig som mulig når dere ser utvikling som vil kunne skade handel og næring på kort og lang sikt.

Bilfritt byliv

I 2017 er det varslet flere konkrete tiltak i prosjektet Bilfritt Byliv. Vi arbeider tett mot både byens politiske og faglige ledelse, for å sikre at tiltakene tar best mulig vare på handelen og medlemmene våre. Det er varslet et større reguleringsarbeid for hele området i sentrum, og et oppstartsnotat ble nylig presentert av Plan- og bygningsetaten. Vi har løpende kommunikasjon med kommunen om dette.

Møte med Raymond Johansen

Vi har også bedt Oslos byrådsleder Raymond Johansen (AP) delta med en større innledning om handel i sentrum og Bilfritt Byliv i et åpent møte hos OHF i 21. mars i år. Vi håper du har tid og lyst til å komme til oss på dette møtet. Ulike bransjer (detaljhandel, servering, opplevelser, tjenester) har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan vil prosjektet Bilfritt Byliv håndtere disse behovene, er et avgjørende problem for utviklingen av sentrum. Vi har utfordret byrådslederen til å adressere dette og flere andre spørsmål.
Blant øvrige temaer vi ønsker blir tatt opp, er hvordan permanente og midlertidige tiltak vil bli planlagt og utført, og hvordan vil lokalt næringsliv i den enkelte gate eller torg bli konsultert før enten gateparkering blir fjernet, eller annen trafikkregulering skjer. I tillegg ønsker vi tilslutning til vårt forslag om å etablere en metode der Oslo kommune fortløpende måler hvordan tiltak, endringer og annen forvaltning skader eller fremmer handel. Se mer om forslaget vårt her.

Storgata bygges om

Storgata er nå i «spill» – det vil si at Oslo kommune har lagt frem sitt forslag på ny reguleringsplan for Storgata mellom Kirkeristen og Hausmannsgate. Forslagene er omfattende, og vil endre gaten vesentlig. Bilkjøring vil bli stanset, og varelevering vil bli vanskeligere. Du kan lese mer om forslaget her. OHF vil gi sin høringsuttalelse innen 31.januar, og om du har innspill håper vi å høre fra deg!

Trikken i Oslo

Oslo Sporveier har flere andre prosjekter underveis – både store og mellomstore. Vi skrev nylig om dette på vår nettside, og vi vil minne om denne artikkelen her. Nært forestående er et reguleringsforslag fra kommunen om Kristian Augusts gate, der nye trikkeskinner skal legges – men også fjerne varelevering, biladkomst til bygg og annet.

Byrådet har ellers varslet at det kommer et prinsippforslag om holdeplasser i Oslo innen utløpet av mars i år. Utformingen av holdeplasser, antall, og hvordan de stimulerer folk til å bruke byen er viktig for næringslivet, og OHF venter med interesse på denne saken.