Innlegg

Carl Erik Krefting tildeles Hederstegnet i gull

Del : fbtw

 

«Carl Erik Krefting (62), har gått fra å være en vellykket advokat til å bli en aktiv eiendomsutvikler. Han har utviklet luksusstrøket i Oslo sentrum og sørget for at merker som tidligere ikke var representert i Norge, har etablert seg i Oslo. Dette har bidratt til positiv vekst i sentrum. Carl Erik Krefting er også styreleder i gårdeierforeningen Byfolk i Oslo sentrum. Krefting og OHF har gjennom flere år hatt et positivt samarbeid for å skape bærekraftig utvikling innen handelen.»      – juryens begrunnelse.

krefting72_1

1. Hva betyr denne prisen for deg/symboliserer denne prisen for deg?
Den betyr veldig mye da sentrums handel har vært min, og mine medarbeideres fremste interesse de siste 10 årene. At andre setter stor pris på det vi har gjort varmer hjertet! Prisen viser også at sentrumshandelen har stor fokus i OHF og den kan bidra til å få ytterligere oppmerksomhet rundt byliv og handel i Oslo sentrum.

2. Hva betyr OHF for deg?
Det er helt avgjørende for handelen i Oslo at man har en interesseorganisasjon. I en by i kraftig vekst er utfordringene stadig flere og og konkurransen om bygulvet stadig tøffere. Det går lett på bekostning av handel med mindre vi har en organisasjon som ivaretar handelens interesser.

3. Beskriv deg selv med to setninger.
Full av pågangsmot og fantasi. Liker litt konkurransebåde på jobb og i fritid.krefting72_2

 

4. Hva liker du best med jobben din?
At jeg får anledning til å utvikle og gjennomføre mine ideer sammen med fantastiske medarbeidere og samarbeidspartnere.

5. Hva synes du om mulighetene til å drive handel/business i Oslo-regionen?
Generelt er mulighetene gode, men dessverre kommer mange av utfordringene fra Oslo Kommune.

6. Hvordan ser du for deg fremtidens handel?
Det kommer til å bli dramatiske endringer. Netthandel vil ta stadig mer av markedet, og butikker på gateplan må fornye seg, samarbeide med andre butikker og gårdeiere og sammen skape spennende destinasjoner. Enkeltstående butikker vil ikke overleve bare på grunn av sitt eget vareutvalg.

DSC_0210