Innlegg

Intervju med Kristelig Folkeparti

Del : fbtw

OHF intervjuer ulike partiprofiler før høstens valg. Denne gangen har turen kommet til KrF, og Hans Olav Syversen. Han har tidligere sittet i flere komiteer på Stortinget, og er nå KrF´s førstekandidat.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Gode rammevilkår; lite byråkrati, godt kollektivsystem, en gode skole som utdanner dyktige fagfolk og nær dialog

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Ingen detaljstyring fra meg, men kvalitet og pris bør vel henge sammen….

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Først og fremst trenger vi liv i og rundt et nytt regjeringskvartal; gjerne med spisesteder om mulig.

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Trikk i sentrum – sykkel i marka.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Vi mener det også skal være moms på netthandel fra utlandet. I dag diskrimineres faktisk norske butikker.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi vi har en god næringspolitikk (se f.eks punktet over), og vi har et solid verdifundament i bunnen for hele vår politikk

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Vi må han en byutvikling der det er rom for det som skaper en levende by; boliger, handel, næring, godt kollektivnett og tilgjengelighet for de som lever av denne miksen.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

En god skole som utdanner flinke folk, god grunderpolitikk der vi legger til rette for de som satser – også skattemessig. Skattefunn er noe som gir gode incitamenter til utvikling og innovasjon i bedrifter og et «Innovasjon Norge» som kan støtte de gode ideer. Dessuten bør 350 kroners grensen bort for å sikre likere konkurranse med utenlandsk baserte nettbutikker.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, det håper jeg å kunne bidra til.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Byen må være og oppleves trygg. Derfor er det positivt at politressursene til Oslo er økt. Vi må motarbeide den svarte økonomien; den skader de som driver ordentlig og er ødeleggende for et godt arbeidsliv. Derfor har vi i budsjettene nå fått opprettet a-krim-sentrene som allerede gjør en stor jobb med å avdekke og iretteføre svart virksomhet. Dette bør vi styrke videre og informasjonsutvekslingen mellom kontrolletatene må ikke bli stoppet av «berlinmurer».

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Den siste perioden har det vært en storsatsing på samferdsel; både vei og kollektiv. Den skal fortsett i tråd med vedtatt plan og vil gi et stor vei- og kollektivløft for hovedstaden og området rundt.. Lokalt styres jo byen av an rødgrønn koalisjon og det må også en samferdselsminister forholde seg til.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Vi skal fortsatt ned på selskapsskatten og redusere skatten på «arbeidende kapital». Det er våre prioriteringer på skatteområdet.

Syversen 2