Innlegg

Nytt Storting – nye muligheter!

Del : fbtw

Stortinget er nå satt for de neste fire år. Ni partier skal dele 169 plasser i Stortinget, og blant disse finner vi nitten representanter fra Oslo og sytten fra Akershus. Vi gratulerer samtlige, og vi ønsker lykke til med gjerningen til nasjonens, Oslos og Akershus’ beste! Vi forventer en ny Solbergregjering med basis i Høyre / Frp, men som alle interesserte har fått med seg er det alltid rom for litt usikkerhet og uklarhet i den parlamentariske situasjon.


Det som ikke er uklart, er at OHF forventer at enhver regjeringsplattform må være orientert mot næringspolitikk, verdiskaping, lønnsom handel og sysselsetting. Det er med andre ord det politiske innholdet som interesserer oss, og hvordan handelens og næringslivets behov blir sikret i de neste fire år. I dette er det avgjørende at våre folkevalgte fra Oslo og Akershus blir ombudskvinner og – menn for våre næringer, og gjør sitt for å sikre god næringsutvikling og samfunnsutvikling i hele vår region, enten vi snakker Romerike, Vestregionen, Follo eller Oslo. Vi ønsker tett og god kontakt med våre Stortingsrepresentanter i hele perioden, slik at politikken blir kunnskapsbasert og næringsvennlig.

Engasjer deg!

Men det skjer mye viktig handels- og samfunnsutvikling som ikke bestemmes på Stortinget, også. I oktober vil arbeidet i Akershus starte med en regional plan for handel, service og senterstruktur. OHF vil jobbe nært med fylket i denne prosessen, og sikre at handelens og næringslivets interesser blir basis for utviklingen av den fremtidige handel i regionen. Vi trenger dine innspill og dine meninger i dette arbeidet, så vi ber deg engasjere deg – om du er opptatt av hvordan handel og nærings skal utvikle seg i fylket.

Serveringsbransjen blir viktigere

Foto:VisitOSLO/Nancy Bundt

Serveringsbransjen blir stadig viktigere i Osloregionen. Våre tall viser en stadig vekst i bransjen. I dag møtes Oslo kommunes nye forum for serveringsbransjen, og vi berømmer initiativet som byrådet har tatt med å etablere en ramme for å bygge lønnsomme, seriøse og (internasjonalt?) attraktive serveringssteder i Oslo. Vi speiler dette tiltaket med å etablere OHFs forum for serveringsbransjen, der våre medlemsbedrifter i serveringsbransjen vil samles for å sette agendaen for OHFs arbeid med serveringsbransjen. Dette arbeidet vil vi dekke gjennom nettsiden vår og sosiale medier, slik at vi håper du vil følge med på dette fremover.

Næringsforum

OHF fremmer i disse dager et nytt forslag til Oslos byråd, der vi ber om at det etableres et strategisk næringsforum for Oslo. I forlengelsen av det positive samarbeidet vi har hatt i sentrum (Levende Oslo), etableringen av det nye serveringsforumet og de utfordringer vi har hatt i forbindelse samferdselspolitikken i Oslo de senere år, mener vi det er nødvendig å etablere en fast møteplass mellom kommunens politiske ledelse, og de som skaper arbeidsplasser og byøkonomi. Vi har diskutert dette med byrådslederen tidligere i år, og vi vil fremme et forslag om dette i løpet av september. Vi mener dette er nødvendig for å sikre god næringsutvikling i de områder som skal ha fortetting og knutepunktutvikling, og da også utenfor ring 2.

Transportpolitikk

Typiske saker som hører hjemme i et slikt forum er selvsagt mobilitet og samferdselssaker. Både varelevering og kunders behov for transport trenger bedre politikk. Vi har etterspurt en vareleveringsplan i hele Oslo i flere år, og gjennom et samarbeid med bymiljøetaten forventer vi snart noe håndfast. Samtidig trenger våre kunder enkel og trygg transportløsning til alle de steder det skjer handel, servering og opplevelse. Vi trenger derfor at byens politiske ledelse stanser opp i sitt arbeid med revidering av parkeringsnormer i kommunen, og tenker mer om hvordan lønnsom handel skal kunne skje bærekraftig, samtidig som kunder kan lett komme til våre butikker.

Det er med andre ord nok av saker som byens politiske ledelse bør konsultere næringslivet om! Neste lørdag blir det fest, opplevelser og folkehav i Oslo sentrum – 23. september. OHF arrangerer markedsdag i Oslo sentrum, i tett samarbeid med strøksforeningene i Oslo. Det blir ikke bare gode tilbud og shoppingmuligheter, men også ansiktsmaling for barn, gratis moteshow, barneloppis og mye mer. Vi håper du vil bruke sentrum denne dagen, og gjøre nytte av alle de gode opplevelsene og handel som sentrum byr på.

På gjensyn, Jon Anders

Politikk og handel

Del : fbtw

I sommer kunne vi lese at nettgiganten Amazon i 2017 er verd mer enn butikkjedene Walmart, Costco, Target, Best Buy, Macy’s, Kohl’s, Nordstrom, J.C. Penney and Sears tilsammen. Digitalisering, logistikk og forbrukeratferd endrer både samfunnet, handelen og næringslivet. Kombiner dette med globalisering som en kraft i samfunnsutviklingen, og vi ser trender og utviklingen som setter alle på prøve – ikke minst våre medlemmer i handelen.


Legg forholdene til rette

OHF har i en årrekke formidlet at handel, næringsliv og arbeidsplasser skapes der hvor forholdene legges til rette. Men hva betyr å legge forholdene til rette? Og hvordan legge forholdene til rette i en tid der digitalisering og globalisering påvirker utviklingen vesentlig kraftigere, enn lokale regler for varelevering, åpningstider og skatt?
Svaret er uhorvelig komplisert, og samtidig enkelt. Vi må hele tiden følge med på utviklingen, og skaffe mest mulig kunnskap om hva som skjer rundt oss, slik at vi vet hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig – som netthandel, miljøvennlig transport o.a. Samtidig må vi jobbe lokalt med å sørge for best mulig vilkår for å drive handel og verdiskaping lokalt – enten det er i bydelen, kommunen, fylket eller nasjonen.

5. september kommer Anton Hagberg fra Komplett til OHF for å snakke om hvordan de konkurrerer i en stadig tøffere konkurranse. Jeg anbefaler alle om å lytte inn på dette, og bruk gjerne dette frokostmøtet hos OHF til å orientere deg litt i et spennende og viktig tema!

Bruk stemmeretten!

I disse dager pågår innspurten av valgkampen til Stortinget. Det er solid, langsiktig politikk hos de fleste politiske partier i Norge. Vi enes i stor grad om ønsket om stabilitet i offentlige utgifter, grundighet i forvaltningens saksbehandling og langsiktighet i samfunnsutviklingen. OHF intervjuer stortingskandidater fra vår region i disse dager, og de blir spurt fra alle partier om hva de vil gjøre for å sikre handel og verdiskaping i vår region. Det er viktig å følge med på hva våre folkevalgte sier, og hvordan de danner sine meninger. Ofte kan det virke som om politiske saker ikke følger malen om langsiktighet, grundighet og stabilitet. Det er lett å trekke frem eksempler med søndagsåpne butikker, momsfri netthandel med utenlandske butikker og bilfritt sentrum som eksempler på valgkampretorikk, men som plutselig blir gjeldende politikk. Da er det avgjørende at vi har engasjerte medlemmer og en aktiv handelsstands forening som sammen kan sørge for at den politiske løsningen blir utformet i tråd med bedriftenes faktiske behov.

Servering i Oslo

En stadig viktigere bransje i Oslo og i OHF, er restaurantene, kafeene og serveringsstedene. I dag har styret i OHF startet arbeidet med å bygge et nytt forum for serveringsbedrifter i OHF. Forumet skal fremme smart politikk for lønnsomme, langsiktige bedrifter innen servering – og som vil glede innbyggere, turister og andre i Oslo.

Kjøpesenter og varelevering

Kjøpesentrene er meget viktige handelsområder i Oslo og Akershus. Kundene liker å shoppe på kjøpesentrene, og det er sterk konkurranse mellom kjøpesentrene (magasinene) om å vinne kunden. Dagens kjøpesentre vil kanskje se annerledes ut i fremtiden, og tilbudene vil dreie seg mer i retning av servering, tjenester og opplevelser. Denne utviklingen står sentrene mye for selv, men det er viktig at vi også i dette henter kunnskap om hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig. Jeg gleder meg derfor til at Oslo kommune, OHF og transportbransjen neste uke skal reise til Akershus, for å besøke vårt medlem Strømmen Storsenter og lære mer om deres arbeid i miljøvennlig og effektiv varelevering.

Til slutt

Jeg har et ønske om å skape best tenkelig medlemsdialog, der vi kan lære mer om hva våre medlemmer ønsker av OHF. Det er i treff mellom mennesker at ting kan begynne å skje – derfor håper jeg vi sees i høst på møter eller arrangementer i OHFs lokaler, på sosiale medier eller på besøk i din bedrift. Jeg oppfordrer alle til økt bruk av byen vår og våre handelssteder i Oslo og Akershus, se også oversikt over større arrangementer her i vår egen Oslokalender!

På gjensyn, Jon Anders

Trygghet er ingen selvfølge

Del : fbtw

Det var frykt for terrorangrep på 17. mai. Politiet var godt forberedt med både synlige tiltak og beredskap på ulike nivåer. Heldigvis ble det en folkefest uten terror. I Handelsstanden koste medlemmer seg med pølser, is, kake og godt drikke mens de hadde orkesterplass til barnetoget med hele 121 skoler representert. Karl Johan Koret underholdt med et utdrag fra sitt store repertoar. Jeg retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre nasjonaldagen til en minnerik dag som samler oss om det grunnleggende fellesskapet.


Vi har avholdt årsmøter og ønsker Helene Skjenneberg og Marianne Størseth velkommen som nye styremedlemmer i OHF. Styret møtes allerede 31. mai sammen med Servicekontoret for å drøfte strategirevisjonen og de videre planer for foreningen i et marked i sterk utvikling.

Nå går vi inn i en travel periode frem mot sommerferien. Politikerne og embetsverket har et tett program og sender høringer som det er arbeidet med i lang tid. Vi har sendt våre synspunkter på høringen «Om handlingsplan for økt byliv i Oslo sentrum». Senere kommer det også opp forslag til ny parkeringsnorm for biler og sykler. Se mer om planer og høringer på www.ohf.no

Dere kan glede dere til kommende møter. Tema på frokostmøtet 7. juni er tall og trender. Her pleier det å bli fullt hus. Tema på frokostmøtet 13. juni er trygghet. Vi får besøk av byrådsleder Raymond Johansen, byantikvar Janne Wilberg og Osman Ibrahim fra beredskapsetaten. OHF skal orientere om sertifiseringsprogrammet Trygg handel. Trygghet må vi ta på det største alvor.
Kandidatene til Årets butikk er nominert. Nå er det publikum som avgjør hvem som blir vinner. Stem på din favorittkandidat. Vinneren blir kåret av næringsbyråd Geir Lippestad på sommerfesten på Taket av Steen & Strøm tirsdag 20.juni. Festen arrangeres i samarbeid med HSMAI som også kårer årets servicehelter.
Husk å melde dere på arrangementene.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere på ulike møter frem mot sommeren. Verden er i utvikling og vi må videre!

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

April lederen

Del : fbtw

Gratulerer til vårt medlem Clas Ohlson som gikk nesten helt til topps på Dagens Næringslivs omdømmeliste som ble presentert i dag. Clas Ohlson fikk 86 poeng på en skala fra 0 til 100. Meget bra og tett bak vinneren finn.no som fikk 86,4 poeng. Flere av våre medlemmer var med på listen over Norges 50 mest synlige virksomheter. Vi heier på dere alle og regner med fornyet innsats.

DSC_0187

Byråd Hanna Marcussen ønsker velkommen

Samarbeidsgruppen Levende Oslo er nå på studietur til København for å lære hvordan man legger til rette for økt byliv. Det ble arrangert miniseminar før DFDS la fra kai. Byråd Hanna Marcussen åpnet seminaret, før jeg innledet om OHFs rolle i å realisere potensialet for økt byliv. Jeg la vekt på at vi ønsker å samarbeide om bilfritt byliv som setter kunden i sentrum og bidrar til lønnsomt næringsliv.

 

DSC_0180

Godt oppmøte på studietur til København

 

Byrådet har justert sine planer

Byrådet har justert planene sine betydelig etter våre innspill. Dette redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for på frokostmøte hos oss i mars. Byliv settes i sentrum og det blir pilotprosjekter som utvikles trinnvis når privatbilene fjernes. Handlingsprogrammet er ute på høring og vi venter mange innspill fra våre medlemmer før vi leverer vår høringsuttalelse 16.mai.

Trygg Handel

Trygg by og Trygg Handel er dessverre fortsatt et aktuelt tema. Nylig ble Stockholm, København og London utsatt for angrep med dødelige utfall. Vårt medlem gullsmed Heyerdahl ble før påske utsatt for bevæpnet ran. Vi må tenkte nytt og offensivt. Og ikke la oss skremme av terrorister og deres brutale metoder. Vi må ta våre forholdsregler og ikke være naive og tro at det ikke hender hos oss. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. OHF har arrangert ranskurs og setter gjerne opp nye ved behov. Vi har etablert sertifiseringsordningen med oblaten Trygg Handel som stadig flere tar i bruk.

Klistremerker

Trygg Handel oblatet

Serveringsbransjen har trukket utendørs og åpnet for sommersesong. I Norge er det godt med litt ekstra varmelamper og noen varme ulltepper for å forlenge utetiden. Grillsesongen er i gang og mange har tatt båtpussen. Andre gjør klar for camping. Finstasen til mai-dagene sjekkes og som vanlig har vi invitert til tradisjonell 17. mai på Karl Johan.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer på årsmøter, samråd og mingling onsdag 26. april. Husk å melde dere på slik at vi får kjøpt inn nok mat og drikke.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

 

 

Hurra et nytt år er igang!

Del : fbtw

Vareopptellingen er unnagjort og nyttårssalgene er i full gang. Snøen kommer ferdigmåket i lavlandet. Dagligvarekjedene slåss om kundene og setter ned prisene på store deler av sortimentet. Nye Æpper er lansert for å bygge kundelojalitet. Digitaliseringen fortsetter og netthandelen øker. Det grønne skiftet er positivt og berører oss alle. Snart tiltrer USAs ny president som er aktiv på Twitter med utradisjonelle utspill. Vi ser virkningene av Brexit og det er stortingsvalg til høsten.

Vi har startet på et nytt og spennende år. Utvikling og forandring vil prege året. Også i Osloregionen.

Det er byutvikling på Jessheim med Liverpool som forbilde. Da jeg sist uke besøkte Tore Kværner som er den drivende kraft på Jessheim, kunne vi telle hele 14 byggekraner i sentrumsområdet. Noen synes det bygges for mye og for fort. Andre jubler over utviklingen. Les mer i nyhetsbrevet.

I Lillestrøm er det også betydelig utbygging. Lillestrøm Torg og Skedsmo senter har fått nye eiere som sørger for modernisering og utvidelser. Strømmen storsenter setter stadig nye rekorder og videreutvikler Strømmen. Sandvika storsenter er fortsatt Norges største målt i omsetning. Vi kommer tilbake til mye av det spennende som skjer i Akershus.

I Oslo har vi fått eiendomsskatt på bolig og snart på næring. Vi liker ikke flere skatter og mer skattetrykk. Formuesskatten, og særlig på arbeidende kapital, ønsker vi sterkt redusert. Selskapsskatten er på vei ned, i første omgang fra 25 til 24 prosent. OHF arbeider videre også med disse sakene for å sikre lønnsomhet.

Byrådet i Oslo skal realisere «Bilfritt byliv». Hundrevis av parkeringsplasser fjernes. Det betyr store endringer i bruk av byen. OHF har fått gjennomslag for sine krav og ønsker og bidrar aktivt i en rekke prosjekter. Vareleveransene skal sikres på en effektiv måte. Håndverkere skal få god tilgang til sentrum med bilene sine. Bevegelseshemmede skal sikres tilgjengelighet. Og alle parkeringshusene skal være tilgjengelig og merkes tydeligere. Det er fortsatt uklart hvordan de frigjorte parkeringsplassene på gategrunn kan benyttes. Bidra gjerne med forslag til bruk av frigjorte parkeringsplasser. Vi arbeider for å skape mer byliv med lønnsom handel og servering.

Vi roper hurra for 2017 og gleder oss til spennende prosjekter, frokostmøter, kurs og seminarer, kåringer og litt fest og moro. Og ikke minst møte med alle medlemmene med ulike utfordringer og behov. OHF liker å være etterspørselsdrevet. Altså at ønskene kommer fra medlemmene. Bruk OHF, kompetansen vår og lokalene våre i sentrum.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Desember-leder

Del : fbtw

 

I OHF har vi snart lagt bak oss et begivenhetsrikt jubileumsår hvor vi har fått gjennomslag for mange av våre saker innen både handel og servering i hele Osloregionen.

logo2008

• Vi er med på det grønne skiftet og legger dette til grunn i våre valg. Vi har blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Vi setter etisk handel høyt og bidrar i styringsgruppen for Fairtrade-hovedstaden Oslo.
• Vi har arbeidet aktivt for å skape mer byliv hvor mennesker er det sentrale. Prosjektet Bilfritt byliv blir et viktig verktøy for å skape enda mer byliv. Det gir trolig mer handel og servering ved god planlegging. Og mer langsiktig bærekraft.
• Vi har blitt tydeligere på næringspolitikk i Osloregionen. Mange store prosjekter innen utbygging, transport og logistikk har blitt behandlet og fått våre innspill.
• Osloregionen vokser sterkt i antall innbyggere. Det gjør at det må bygges mer, høyere og tettere. Og det må legges til rette for god mobilitet. Dette vil fortsatt være viktige saker for OHF.
• Vi har bidratt til rekruttering og kompetanseutvikling gjennom samarbeid med blant annet Ungt Entreprenørskap, Oslo Handelsgymnasium, Treider og Handelshøyskolen BI. Vi har også etablert OHF-akademiet for spesielt de mindre butikkene som ikke har en kjede å støtte seg til.. Vi mener at medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg.

DSC_0242

Fra utdeling av Årets lærling , 2016. Linn Christine S. Larsen, Oslo Handelsgymnasium.

• Kunder, ansatte og ledere skal oppleve trygghet når de handler og er på jobb. OHF har fortsatt arbeidet med sertifiseringsprogrammet Trygg handel, som stadig får større tilslutning. På nyåret vil også Varner-gruppen få sertifisert alle sine butikker i Osloregionen.
• Statistikk og forretningsinformasjon er utarbeidet og formidlet som grunnlag for lønnsomme beslutninger. Tall og trender vil alltid være aktuelt.
• Digitalisering og netthandel utvikler seg i stort tempo. Spennende utvikling som vi tar på største alvor.

Gründerne på Løkka

Gründerne på Løkka var på frokostmøte hos OHF, og fortalte hvordan de bruker ny teknologi for å ta bedriften videre.

• Det har vært høy aktivitet i Karl Johans gate 37 med møter og kurs med stor deltakelse. Mange av medlemmene har også benyttet lokalene til interne møter.
• Vi har fått nye medlemmer. I disse dager har Citycom meldt inn alle sine kjøpesentra i Osloregionen. Det betyr at vi kan ønsker velkommen til Trekanten og Holmen i Asker, Stovner og Linderud i Oslo og Kolbotn Torg.
Vi gleder oss til 2017 med nye utfordringer og muligheter. OHF skal fortsatt være nær og nyttig for sine medlemmer. Og behovet ser ikke ut til å avta. Etterspør og bruk oss.

 

Jeg ønsker dere alle en god jul og ytterligere utvikling i 2017.
Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Entusiasme er drivkraften

Del : fbtw

Det er stimulerende å være omgitt av dyktige og entusiastiske mennesker. Innen handel, service og servering har vi mange medlemmer som vil mye. Innen politikken og byråkratiet utmerker også mange seg med sterke meninger og mye vilje til forandring. Slik er det også blant mine nærmeste. Herlig med stå-på-kultur!

DSC_0228 (2)

Glade vinnere av «Årets Butikk 2016»

Denne uken kåret vi «Årets butikk 2016». Jacob`s på Holtet gikk av med seieren i tøff konkurranse med mange andre meget dyktige butikker i Osloregionen. Det var hyggelig å kunne overrekke prisen til en rørt og ydmyk butikksjef Terje Gjervang. Terje fremhevet sine kompetente og lojale medarbeider som virkelig har stått på, og takket sine mange trofaste og entusiastiske kunder. Prisen betyr mye for Jacob`s, og butikksjefen lovet å jobbe videre for å gi kundene gode og helt unike handleopplevelser også i fremtiden.

Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam («Kamzy») gjorde en meget god jobb under kåringen av Jacobs. Hun viste stolthet og glede da hun fremhevet Jacobs som et fremragende eksempel i norsk handel. Kamzy fremsnakket handelen og betydningen av verdiskapningen i samfunnet. Jeg takker Kamzy for meget positivt møte og fortsetter gjerne dialogen med den entusiastiske varaordføreren.

DSC_0246 (2)

Gunnar Larssen utveksler tanker med Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam

Vårt medlem Strømmen Storsenter er nå kåret til Årets Romeriksbedrift, og vi gratulerer. Juryen fremhever bedriften som en bauta som har satt Romerike på kartet nasjonalt gjennom sin utvikling og kontinuerlige fornyelse. Senterdirektør Per Kristian Trøen kunne nylig stolt motta prisen som for første gang ble tildelt en handelsbedrift. Jeg gratulerer også Olav Thon som kjøpte Strømmen Stål i 1977, og forvandlet et gammelt industrieventyr til et moderne kjøpesenter med flere arbeidsplasser enn noen gang tidligere.

Strømmen Storsenter fasade

Årets Romeriksbedrift

De siste to dagene har vi vært vertskap for kompetanseseminar for sentrumsledere i regi av Norsk Sentrumsutvikling. Jeg opplevde mye positiv energi, og dagene bød på kompetanseoverføring mellom byene. Mange kan vise til meget positive resultater for sentrum, kommunen, gårdeierne og næringslivet. Det krever samhandling og forpliktende avtaler, og det krever felles visjon og tydelige planer. I Oslo nøler vi fortsatt. Jeg har tro på at Byrådet i Oslo snart gir klarsignal for levende bymiljø i et attraktivt sentrum. Vi står klare med både entusiasme og kompetanse.

butikk brussel

På besøk i butikker i bilfritt område

Studieturen til Brüssel i mai for å se på bilfrie løsninger ga oss mange impulser. Vi lærte mye om planlegging og involvering. Og vi så mange midlertidige løsninger for bilfritt sentrum. Jeg noterte at det bor 100.000 mennesker innenfor det bilfrie området og det er 23.000 parkeringsplasser i p-hus. Det var absolutt til ettertanke at 42 % av butikkene hadde omsetningsnedgang etter at området var gjort bilfritt. Det er av og til nyttig å lære av andres feil. Det syntes også byrådene som var med på studieturen. Sammen skal vi skape et levende sentrum for mennesker.

lahn brussel

Oslo Handelsstands Forening og politikere i Brüssels gater

 

Vårt nye styre har hatt sitt første møte, gjennomgått sine forventninger og fastlagt møteplanen for neste år. Det betyr at årsmøtet 2017 holdes onsdag 26.april. Strategimøtet hvor alle på Servicekontoret deltar, gjennomføres 31.august. Jeg ser frem til fortsettelsen.

Vår dyktige kommunikasjonssjef Rannveig er i lykkelige omstendigheter og har gått ut i permisjon. Vi har ønsket Beathe R. Schieldrop velkommen som vikar frem til september 2017. Hennes første oppgave er dette nyhetsbrevet. Så venter oppdatering av hjemmesider og stor aktivitet i sosiale media for å synliggjøre det arbeidet vi gjør for dere.

Jeg ønsker dere alle en god sommer!

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no