Innlegg

Bilfritt sentrum og byliv – hva med varene til butikk og restaurant?

Del : fbtw

OHF er tungt engasjert i Oslo kommunes politikk om et bilfritt byliv i sentrum. Vi er opptatt av at sentrum (og andre deler av Osloregionen!) skal være lett å komme til for kunder og beboere. Vi har videre bidratt til at byrådets politikk er justert slik at bilfritt byliv skal sikre næringstransport, serviceoppdrag og ikke minst varelevering. Det gjenstår å se hvordan politikken blir omsatt i praktiske løsninger.

gater_4

Varene skal frem, her i Torggata er det satt av plass til varedistribusjon.

Det pågår mange prosesser internt i kommunen som er knyttet til prosjektet om bilfritt byliv. Blant disse er egne delprosjekter der ett handler om varedistribusjon innenfor Ring 1. OHF deltar i arbeidet, og bidrar med informasjon om hvordan handelen trenger varer levert (frekvens, kostnader, risiko for skader o.a.).

OHF er tydelige på at innstramminger i trafikken i Oslo sentrum, må veies opp med positive virkemidler for handelen i sentrum. Skal sentrum forbli et attraktivt og lønnsomt handelsområde, må det legges til rette for handel. Det trengs sentrumsleder, mobilitetsløsninger for både personer og varer, lys og renhold, trygghet og gode gater. I tillegg ber vi kommunen om å gjøre positive ting for handelen i sentrum, for å avlaste byrder som følger av trafikkinnstramminger.

Har du en idé så la oss høre om den

Vil det være interessant å ha tilskudd til hjemtransport, subsidierte og trygge varelagere i sentrum, eller annet som kommunen kan støtte opp under, vil vi gjerne høre om dette. Det samme gjelder ideer og forslag fra våre medlemmer om hvordan vi best skal sikre hele varetransportkjeden i sentrum – fra produsent, via butikk og helt frem til kunden. Ta kontakt med Jon Anders Henriksen på JonAnders(at)ohf.no

JonAnders72_51

Har du noen gode ideer vil Jon Anders gjerne høre om det. Send en mail!

Vi håper ellers vi ser deg på vårt frokostmøte 21.mars der byrådsleder Raymond Johansen kommer for å fortelle og forklare bilfritt byliv for oss. Meld deg på her.