Innlegg

Frokostmøte med varaordføreren

Del : fbtw

Frokostmøte hos OHF var i juni spesielt begivenhetsrikt.  Faglig påfyll bestod av en analyse av Oslo og Akershus, og like interessant – hvordan ser egentlig resten av verden på Oslo by. Konklusjonen var klar – Osloregionen har fremdeles mye å hente på økt synlighet ute i den store verden, være seg innenfor utdanning, handel eller kultur.

Grunnleggerne av Dapper var også på plass, og hadde et innholdsrikt foredrag om oppstart, vekst, og intern logistikk for økonomisk lønnsomhet. De hadde også mange tanker om hvordan digitalt salg kan styrke den fysiske handelen – og vice versa. Kombinasjonen av opplevelsesrik handel kombinert med aktiv tilstedeværelse på alle digitale flater ser ut til å ha vært bidragsgivende til deres suksess.

Gründerne på Løkka

Gründerne på Løkka

Møtet ble avsluttet med kåringen av  «Årets Butikk i Oslo og Akershus» hvor Jacob`s på Holtet vant, med varaordfører Khanshajiny Gunaratnam (AP) som overrakte prisen.

Varaordføreren delte noen tanker med OHF etter utdelingen, og snakket entusiastisk med direktør Gunnar Larssen om sitt brennende engasjement. Hun understreket særlig at for henne er det tydelig at det er menneskene selv som skaper et levende Oslo, som forøvrig er den raskest voksende byen i Europa! Hun uttrykte at hun var imponert over hvordan det private næringsliv, foreninger og politikere er med på å skape verdier i hovedstaden.

DSC_0247

OHF`s direktør Gunnar Larssen i engasjert samtale med Khamshajiny Gunaratnam

Oslo Handelsstand er glade for å være i dialog med varaordføreren, slik at vi som organisasjon kan bidra med både kompetanse og engasjement til videre arbeid for handel og næring i regionen.