Innlegg

Leie møtelokaler hos OHF?

Del : fbtw

Visste du at du som medlem i OHF kan leie møtelokaler midt på Karl Johan?

Foreningen har flotte lokaler i Karl Johans gate 37 A som egner seg både for større samlinger og mindre møter. Når vi ikke har egne arrangementer, ønsker vi å gi medlemmene tilbud om å benytte møterommene. For mange har dette kanskje vært en godt bevart hemmelighet?

For oss er dette et perfekt sted å samle våre butikkledere. Med denne beliggenheten midt på Karl Johan, er det enkelt å komme hit, samtidig som det gir oss gode muligheter for en spennende dag. Det blir jo ikke mer sentralt enn dette.

Alexander Arnesen , daglig leder i Sprell

Alexander og Sprell benyttet nylig tilbudet for første gang. I løpet av dagen var de ute på «mystery shopping», diskutere kundereisen, besøkte Sprell sin butikk i Olav Vs gate og avslutte dagen med pizza og teater.

En fornøyd gjeng fra Sprell.

Vi har fortsatt en del ledig kapasitet i høst. Vi serverer frukt, kaffe/te og bistår med catering av lunsj.

Ta kontakt for oversikt over priser og tilgjengelighet:
• e-post: admin@ohf.no
• telefon: 22 40 34 40

Velkommen til oss!

OHF intervjuer Trine Skei Grande (V)

Del : fbtw

I intervju-serien vår med norske partier, har turen nå kommet til Trine Skei Grande. Hun har vært leder i Venstre fra 2010 og fast innvalgt på Stortinget siden 2005. Les, og hør hva Venstre tenker om handelens vilkår i norsk politikk.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Fritak for arbeidsgiveravgift de tre første årene for nye bedrifter med færre enn fem ansatte. Attraktiv kulturby med mange store- og små arrangement. Gode kollektiv- og samferdselsløsninger. En pen og effektiv by, med korte avstander.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Prisen bør være lavere enn i dag. I dag betaler man fort 120 kr for en halvliter mikrobrygget øl. Kanskje kunne 85 kr vært en bra pris. Venstre har gått inn for lavere avgifter på øl, spesielt på øl som produseres i kvantum mindre enn 500.000 liter. Mikrobryggerier har høyere kostnader enn masseprodusert øl. Kanskje bør vi se på om det er mulig å differensiere avgiftene mellom butikksalg og salg på utested også. Et levende og godt uteliv er viktig for Oslo.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Selvsagt, mat er viktig

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Personlig bruker jeg trikk, men jeg heier på syklistene. Ser ut som de nye by syklene i Oslo fungerer kjempebra.

36080550910_c231145e0f_z

Trine Skei Grande på skolebesøk Foto: Venstre, flickr

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg mener at det bør være som i dag der det ikke betales norsk moms på varer under 350 kr som er kjøpt på nett.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Venstres politikk er den beste politikken for å utvikle Oslo som en viktig nærings- og handelsby. I denne perioden har Venstre bidratt med kraftig kollektiv- og samferdselssatsing i Oslo, i tillegg til bedre vilkår for næringslivet og gründere generelt. Venstre ser Oslos betydning som en driver for resten av Norge og ønsker Oslo en sterk posisjon i Norge og internasjonalt.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Styrke samferdselspolitikken, legge til rette for gode kulturbygg som nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Forsøke å lage en by som både næringsdrivende, tilreisende og fastboende trives og kan utfolde seg i.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Venstre kan bidra ved å styrke forskning, skattefunn, kapitalfunn, utdanning og den generelle næringspolitikken på området.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Dette er et sammensatt spørsmål. Jeg tror vi best kan bidra ved å være tett på næringen til enhver tid, lytte til næringens utfordringer og forsøke å ta med oss de konkrete innspillene vi får når vi skal utforme lover og regelverk som angår næringen.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Styrke kollektivtrafikken ytterlige, samtidig som vi gjør livet for fotgjengere og syklister letter.
Vi må fortsatt sørge for god logistikkflyt i byen som gjør at handelsstanden lett får varer inn og ut av butikk.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Om Venstre får bestemme vil totalt skattetrykk være om lag som i dag, men vi vil prioritere skattelettelser for norsk næringsliv og eierskap. Vi vil redusere formueskatten ved å heve bunnfradraget og å øke aksjerabatten. Skatteforliket innebærer at den alminnelige skattesatsen reduseres ytterlige.

 

Se de andre partiene svare på samme spørsmål her !

 

Serveringsbransjen en viktig bransje for Oslo by!

Del : fbtw

Osloanalysen 2016 anslår det beregnede forbruket i Oslo til å være på 161 milliarder eks. mva. Over halvparten av dette forbruket (88,6 milliarder kroner) kommer fra Handel, servering- og servicebransjen. Av dette omsetter serveringsbransjen i Oslo (herved definert som restauranter, kafèr, gatekjøkken, puber og barer) for hele 11,8 milliarder kroner i Oslo. Dette bidrar med nesten 3 milliarder bare i momsinntekter. I tillegg til arbeidsgiveravgifter, alkoholavgifter og skatt på kapital og formue osv. bidrar serveringsbransjen i Oslo for betydelige skatteinntekter til Oslo Kommune.

bildelars

Oslo har et flott restaurant og utelivstilbud for alle forbrukergrupper. Besøker du ett serveringsted hver eneste dag, bruker du 32 år på dette.

I Oslo finnes det hele 11 777 registrerte serveringsbedrifter i følge SSB. I 2016 var det denne næringen som hadde sterkest vekst i Oslo med hele 8,2 %. Ser man på en sammenligning fra alle kjøpesentrene i Oslo så har disse lykkes med sine satsinger på bespisning. Serveringstedene i kjøpesentrene i Oslo økte med hele 14,7 prosent i de 5 første månedene i 2017. Dette lover godt også for de serveringstedene som ikke ligger i ett kjøpesenter.

Serveringsbransjen betyr enormt mye ut over sin egen omsetning, og er kanskje den største enkeltstående bidragsyter til byliv sammen med butikkhandel.

I bylivundersøkelsen 2014 hvor Gehl Architects registrerte opphold i uterommene hvor man fysisk telte alle personer som oppholdt seg i byrommene ved observasjon. 45% av alle observasjoner (som ble gjort om sommeren) var personer som var sittende på en Kafe. Den nest største gruppen som ble observert var de stående personer de utgjorde 22 %. Altså var de i denne måleperioden utekafeene og serveringstedene som er den sterkeste bidragsgiver til en levende og pulserende by.

Serveringsbransjen er den viktigste enkeltfaktoren for konvertering av besøkende til shopping, kultur og underholdning.

Serveringsbransjen er den bransjen som syr sammen de ulike beveggrunnene som gir byliv. Det er dette elementet som er limet mellom kulturaktiviteter, møtevirksomhet, handel og annen aktivitet. Hele 44 % av osloborgerne sier at de besøker en restaurant i forbindelse med shopping, viser vår undersøkelse Handelens 4 bud

IMG_1771

Cafe på Jessheim storsenter

Gode forutsigbare rammevilkår for serveringsbransjen er viktig for å skape et myldrende byliv.

Alle som har drevet kommersiell virksomhet som innbefatter kundebesøk kjenner til begrepet «folk trekker folk». Byrådet i Oslo har bestemt at bilfritt byliv er en god ide for å skape byliv i Oslo sentrum, skal han få til dette er han helt avhengig av serveringsbransjen for å skape en levende by. Da er det viktig at Oslo Kommune samarbeider med næringen for å nå disse målene. Skal næringen være med å bidra til dette bør man ikke sende regningen til de som skal være med å hjelpe kommunen med sitt «bilfritt bylivs» prosjekt.

Restaurant og serveringsnæringen i Oslo ønsker selvsagt å være med å bidra til å skape et myldrende byliv i Oslo sentrum. Bransjen er dokumenterbart det viktigste «limet» for konvertering av besøkende til all annet byliv, da er det ikke riktig at næringen betaler for leie av gateareal. Fjern betalingen for utleie, sørg heller for at kontraktene er langvarige og inneholder kvalitetskrav (estetikk, belysning, varme etc.) for å drifte uterommene, la de som driver førsteetasje virksomhetene få fortrinnsrett til gaterommene utenfor sine fasader slik at vi ikke får inn useriøse aktører som ønsker og «skumme» markedet på flotte sommerdager.

IMG_2610

Uteserveringen på Karl Johan. Foto: Visit Oslo

Skal man opprettholde serveringsnæringen i førsteetasjene så er det viktig at disse prioriteres i forhold til helårsdrift. På denne måten viser Oslo Kommune at de er en proaktiv næringspolitisk aktør som ønsker å skape noe for byen og sentrum og Oslos borgere. Med slike gode rammevilkår skal Oslo Handelsstands Forening sammen med sine medlemmer være med å bidra til å skape et best mulig byliv

Osloanalysen for 2016 er nå klar.

Dette er en analyse som tar for seg omsetningen fordelt på bransjer i Oslo og Akershus samt dekningsgrader innenfor du ulike bydelene og kommunene i Akershus. Rapporten gir et omfattende bilde av hvordan de ulike bransjene har utviklet seg gjennom året med tanke på omsetning, Videre tar den for seg omsetningsutviklingen innenfor de geografiske områdene i Osloregionen.

Hvem kjøper rapportene?

Rapporten kjøpes hovedsakelig av fagpersoner som driver med analyse av handelstall innenfor kjeder og Retail virksomheter samt eiere, investorer, eiendomsutviklere og konsulenter som er opptatt av Retail markedet.


Begge rapportene koster 1875 for medlemmer, for ikke medlemmer koster disse 3750. Ta kontakt med Lars(at)ohf.no for bestilling av rapporter.


Lars Fredriksen, Oslo, 29.06.2017

 

 

Oslo kommune går dør-til-dør

Del : fbtw

I forbindelse med varsel om oppstart av «Områderegulering for Sentrums gater og byrom» og høring av planprogrammet, gjennomfører Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten) en dør-til-dør aksjon i sentrum. 

DSC_0004

Ingunn Hafnor hos Riktige Leker mottar informasjon fra representanter fra kommunen

Det er satt av tre hele arbeidsdager til aksjonen: 27. , 28. og 30. juni. De begynner ca. kl. 09 og avslutter dagen ca. kl. 15. Seks ansatte fra Plan- og bygningsetaten deler sentrum mellom seg, og besøker handel og næringsliv i alle gater. Målet med besøket er å informere om reguleringsarbeidet, men også kunne svare på spørsmål og temaer som dere er opptatt av.

Følgende grupper vil besøkes:
• Butikker
• Kiosker
• Serveringssteder
• Behandlingsklinikker (hudpleie, massasje, frisører etc)
• Kulturinstitusjoner
• Hoteller

Følgende grupper besøkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes:
• Kontor
• Eiendomsmeglere
• Foreninger

Det er fint om dere har mulighet til å tenke litt i gjennom hva som er viktig for dere i sentrumspolitikken. Er noe problematisk for deg, eller har du mening om hva som vil gjøre sentrum bedre for handel, servering og service.

Vi følger selvsagt opp denne besøksrunden. Det er fint om du kan sende oss en melding om hvordan møtet med kommunen har gått, eller kontakte oss på en annen måte.

Ta gjerne kontakt med oss om sentrumspolitikken – og om du har spørsmål eller meninger vil vi gjerne høre fra deg!

Positiv bilfri utvikling

Del : fbtw

OHF har et sterkt engasjement for sentrumsutvikling, og har fulgt saken med «Bilfritt Byliv» tett. Vi har som mål å sikre at byøkonomi – et begrep som benyttes om handel, tjenester og annen kommersiell utvikling i sentrale strøk – blir et styrende hensyn i den politikk som legges for sentrumsutviklingen.

Dette har ikke vært enkelt, for det er mange kryssende hensyn som skal sikres når byens folkevalgte skal bestemme kommunes regler og policy for byen vår. Vi har vært krystallklare på at handel, arbeidsplasser og økonomi må ligge til grunn for bypolitikken. OHF er derfor svært tilfreds med at Oslo bystyre har uttrykt enighet i dette målet, og at bystyret nå vil sørge for at byrådet og etater skal jobbe for dette målet før ny politikk skal iverksettes.

guardian

Vi synes at avisen The Guardian fanget opp våre poenger godt i denne artikkelen. Vi har blant annet foreslått innføring av en modell som fortløpende måler den økonomiske utviklingen. Vi har vært kritiske til løsninger som ikke tar hensyn til sesongvariasjoner og det eksisterende næringsliv (se her). Og vi har vært opptatt av at byutvikling må skje i samvirke mellom kommune, gårdeiere og næringsdrivende (se her).

OHF fremmet målinger for bystyret

Dette budskapet fremmet vi også til bystyrets komité for samferdsel og miljø for kort tid siden, og vi har fulgt debatten i komiteen med sterk interesse. Samferdselskomiteen vedtok forrige uke følgende: Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.

Med dette har byens politikere og Oslo Handelsstands Forening nådd enighet – og for det takker vi både byrådspartier og bystyrets opposisjonspartier for. Det er nå viktig at bystyrets vedtak (når dette vedtas i bystyret senere i juni) følges opp av byråd og etater, og at vi kan samarbeide godt om utvikling av et levende sentrum der byens brukere får oppleve trygg og lønnsom handel, god servering, fine byrom og mange mennesker!

Trygghet er ingen selvfølge

Del : fbtw

Det var frykt for terrorangrep på 17. mai. Politiet var godt forberedt med både synlige tiltak og beredskap på ulike nivåer. Heldigvis ble det en folkefest uten terror. I Handelsstanden koste medlemmer seg med pølser, is, kake og godt drikke mens de hadde orkesterplass til barnetoget med hele 121 skoler representert. Karl Johan Koret underholdt med et utdrag fra sitt store repertoar. Jeg retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre nasjonaldagen til en minnerik dag som samler oss om det grunnleggende fellesskapet.


Vi har avholdt årsmøter og ønsker Helene Skjenneberg og Marianne Størseth velkommen som nye styremedlemmer i OHF. Styret møtes allerede 31. mai sammen med Servicekontoret for å drøfte strategirevisjonen og de videre planer for foreningen i et marked i sterk utvikling.

Nå går vi inn i en travel periode frem mot sommerferien. Politikerne og embetsverket har et tett program og sender høringer som det er arbeidet med i lang tid. Vi har sendt våre synspunkter på høringen «Om handlingsplan for økt byliv i Oslo sentrum». Senere kommer det også opp forslag til ny parkeringsnorm for biler og sykler. Se mer om planer og høringer på www.ohf.no

Dere kan glede dere til kommende møter. Tema på frokostmøtet 7. juni er tall og trender. Her pleier det å bli fullt hus. Tema på frokostmøtet 13. juni er trygghet. Vi får besøk av byrådsleder Raymond Johansen, byantikvar Janne Wilberg og Osman Ibrahim fra beredskapsetaten. OHF skal orientere om sertifiseringsprogrammet Trygg handel. Trygghet må vi ta på det største alvor.
Kandidatene til Årets butikk er nominert. Nå er det publikum som avgjør hvem som blir vinner. Stem på din favorittkandidat. Vinneren blir kåret av næringsbyråd Geir Lippestad på sommerfesten på Taket av Steen & Strøm tirsdag 20.juni. Festen arrangeres i samarbeid med HSMAI som også kårer årets servicehelter.
Husk å melde dere på arrangementene.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere på ulike møter frem mot sommeren. Verden er i utvikling og vi må videre!

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Den store Retaildagen

Del : fbtw

Den Store Retaildagen består av en fagkonferanse på dagtid og en prisutdeling (Retailprisen) på kveldstid. Den Store Retaildagen er et samarbeid mellom ANFO, Kreativt Forum og Retail Energy. Konferansene Retail Innovation og RetailForum er slått sammen for å skape en enda bedre arena for faglig påfyll for alle som jobber innen retail. Egne gunstige priser for medlemmer hos OHF.

Portretter_5

Lars Fredriksen holder innlegg om kundene som kan være ”brysomme”, og handler der de selv vil og ikke der vi vil at de skal handle.

Konferansen er en heldagskonferanse som gir konkrete tips og inspirasjon til deg som enten jobber mot, gjennom eller i detaljhandelen med hva som må til for å lykkes i fremtiden. Retailprisen er en konkurranse der vi kårer de beste retailjobbene som er blitt produsert i løpet av det siste året. Retailprisen har etablert seg som bransjens mest anerkjente påskjønnelse, uansett om du jobber med kampanje, event eller pakningsdesign.

Spennende foredragsholdere

Blant foredragsholderne finner vi OHF´s utviklingsdirektør Lars Fredriksen, Katrina Dodd fra Contagious, Clare Rodgers fra IKEA, Ove-Mathias Lind fra Telia, Eirik N. Hansen fra itch Norway, Mats Andrè Kristiansen fra Kolonial.no, Sverre Flåskjer og Andreas Lysdahl fra Herkules, Rune Garborg fra Vipps, Sven Hars fra Penetrace og Glenn Veiby fra Blender Group.

Se hele programmet her og meld deg på her.

Om retailprisen

Formålet med Retailprisen er å hylle de beste retailjobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene skal ikke bare hylles, de skal også bidra til læring og inspirasjon. Med retailfaget mener vi salg av varer og tjenester gjennom fysisk distribusjon og/eller e-commerce.

Innsendte jobber vurderes ut i fra kreativitet og dokumentert effekt. Innen kreativitet ser vi på idé, utforming, virkemidler, kanaler og strategi. Med dokumentert effekt ser vi etter eksempelvis salgsøkning, økning i markedsandel og økning i trafikk. Også andre mål kan ha betydning for vurderingen. Retailprisen favner et bredt spekter av kommunikasjonsjobber, og er delt inn i følgende kategorier:

 Kategorier

  1. Retailkonsepter

  2. Integrerte Retail kampanjer

  3. Årets lansering

  4. Events

  5. Internmotivasjon og innsalgsaktiviteter

  6. Pakningsdesign

  7. Åpen klasse

  8. Årets Retailer

April lederen

Del : fbtw

Gratulerer til vårt medlem Clas Ohlson som gikk nesten helt til topps på Dagens Næringslivs omdømmeliste som ble presentert i dag. Clas Ohlson fikk 86 poeng på en skala fra 0 til 100. Meget bra og tett bak vinneren finn.no som fikk 86,4 poeng. Flere av våre medlemmer var med på listen over Norges 50 mest synlige virksomheter. Vi heier på dere alle og regner med fornyet innsats.

DSC_0187

Byråd Hanna Marcussen ønsker velkommen

Samarbeidsgruppen Levende Oslo er nå på studietur til København for å lære hvordan man legger til rette for økt byliv. Det ble arrangert miniseminar før DFDS la fra kai. Byråd Hanna Marcussen åpnet seminaret, før jeg innledet om OHFs rolle i å realisere potensialet for økt byliv. Jeg la vekt på at vi ønsker å samarbeide om bilfritt byliv som setter kunden i sentrum og bidrar til lønnsomt næringsliv.

 

DSC_0180

Godt oppmøte på studietur til København

 

Byrådet har justert sine planer

Byrådet har justert planene sine betydelig etter våre innspill. Dette redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for på frokostmøte hos oss i mars. Byliv settes i sentrum og det blir pilotprosjekter som utvikles trinnvis når privatbilene fjernes. Handlingsprogrammet er ute på høring og vi venter mange innspill fra våre medlemmer før vi leverer vår høringsuttalelse 16.mai.

Trygg Handel

Trygg by og Trygg Handel er dessverre fortsatt et aktuelt tema. Nylig ble Stockholm, København og London utsatt for angrep med dødelige utfall. Vårt medlem gullsmed Heyerdahl ble før påske utsatt for bevæpnet ran. Vi må tenkte nytt og offensivt. Og ikke la oss skremme av terrorister og deres brutale metoder. Vi må ta våre forholdsregler og ikke være naive og tro at det ikke hender hos oss. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. OHF har arrangert ranskurs og setter gjerne opp nye ved behov. Vi har etablert sertifiseringsordningen med oblaten Trygg Handel som stadig flere tar i bruk.

Klistremerker

Trygg Handel oblatet

Serveringsbransjen har trukket utendørs og åpnet for sommersesong. I Norge er det godt med litt ekstra varmelamper og noen varme ulltepper for å forlenge utetiden. Grillsesongen er i gang og mange har tatt båtpussen. Andre gjør klar for camping. Finstasen til mai-dagene sjekkes og som vanlig har vi invitert til tradisjonell 17. mai på Karl Johan.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer på årsmøter, samråd og mingling onsdag 26. april. Husk å melde dere på slik at vi får kjøpt inn nok mat og drikke.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

 

 

Det er vår i luften

Del : fbtw

I forrige nyhetsbrev måtte jeg ta i bruk litt utestemme. Dessverre. Men det hadde effekt. Jeg har fått en uforbeholden unnskyldning fra byråd Lan Marie Nguyen Berg. Hun ringte meg og beklaget sine uttalelser i bystyret hvor hun sa at OHF hadde snudd 180 grader og støttet henne i prosjektet Bilfritt byliv.

Berg karakteriserte sine uttalelser som klønete og hun hadde ikke dekning for sine utsagn. Dette kaller jeg å legge seg flat.

Byråden bekreftet videre at hun fortsatt ønsker et godt samarbeid med OHF. Vår sentrumspolitikk ligger fast. Vi ønsker å bidra til yrende byliv med lønnsom handel og servering. Planene må være realistiske og gjennomarbeidede. Fjerning av mer enn 600 parkeringsplasser allerede 1.juni er vi sterkt uenig i. La oss skape noen suksesser som vi kan feire. Det er ingen skam å snu for å lykkes.
Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Byråd Hanna Marcussen har gått langt i å antyde at det blir en mer trinnvis fjerning av parkeringsplasser samtidig som det legges til rette for byliv. Prosjektet Bilfritt byliv arbeider imidlertid etter planen om å fjerne parkeringsplassene allerede i juni.

Dette er skissen vi fikk presentert sist uke:

skissen

OHF foreslår å starte med økt byliv, og deretter fjerne bilene.

Nå setter vi vår lit til at byrådsleder Raymond Johansen har med seg gode og realistiske nyheter når han kommer på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars. Da er det vår i luften og duket for godt samarbeid fremover. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Vi samarbeider fortsatt med Rusken slik at kundene kan oppleve at det er rent og ryddig. Jeg oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk utenfor egen virksomhet. Se fasaden med kundens øyne. Når snø og is smelter kommer søppelet frem. Og det viser seg kanskje at vinduene og fasaden trenger litt ekstra vask?

Oslo Sentrum Samarbeidet har lenge vært utredet og diskutert uten å bli realisert. For å komme videre vil OHF fungere som sentrumsleder i 2017 med undertegnede som leder. Magasingruppen (kjøpesentrene i sentrum) vil selv beslutte fellesaktiviteter utover julegateåpning og markedsdager. Aktivitetsplan er under utarbeidelse og blir besluttet i slutten av neste uke. Det skulle passe godt med prosjektet Bilfritt byliv som vi ser som en naturlig samarbeidspartner sammen med VisitOSLO og resten av handels-,service- og serveringsbransjen. Og så kommer sikkert kultur og flere med etter hvert.

OHF arbeider med strategirevisjon for å tilpasse seg utviklingen og trendene i markedet. Disrupsjon, digitalisering og globalisering er ofte brukte ord om dagen. Dette vil vi drøfte sammen med medlemmene på årsmøtet 26. april. Sett av ettermiddagen.

Det nærmer seg påske som gir handel og servering gode muligheter. Noen velger påsken på fjellet andre i syden. Mange tar hjemmepåske og bruker nærmiljøet og tar kanskje årets første utepils i byen. Benytt mulighetene og nyt påsken og våren som er like rundt hjørnet.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Handel største private, arbeidsgiver i Akershus

Del : fbtw

Akershus Fylkeskommune har nylig fått utarbeidet en oppdatert analyse av næringslivet i fylket. Analysen som er utarbeidet av Telemarksforskning viser ikke overraskende at handel er den største arbeidsgiver med ca 27 500 arbeidsplasser i 2015, hvilket er en vekst på + 6 000 siden 2000. Om vi legger til grossist- og agenter så er ca. 51 000 arbeidsplasser i Akershus knyttet til handel – hvilket gjør handel til den absolutt største næring i Akershus. Les hele den regionale analysen for Akershus 2016 her.

4FullSizeRender

Strømmen Storsenter er landets største kjøpesenter i antall butikker, med 200 butikker og spisesteder. Årsomsetningen på kr. 3 mrd. i 2016 gjør senteret til landets nest største i omsetning. (wikipedia)

Akershus fylkeskommune vil i år legge frem til revisjon i fylkestinget, en regional plan for handel, service og senterstruktur.

Oslo Handelsstands Forenings næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen,  sier det er avgjørende for fylkets fremtidige vekst i sysselsetting og økonomi, at denne og andre relevante planer tar sikte på å styrke konkurransekraften til handelsnæringen, slik at regionen kan ha fortsatt positiv vekst.

«Vi mener at det å styrke tradisjonelle næringer i deres arbeid med å være lønnsomme, innovative og bærekraftige, vil få stor betydning for fremtidig verdiskaping i regionen. Da må handelslekkasjer unngås og rammevilkår for handelsetableringer være langsiktige. I tillegg bør kommunen og fylket stimulere andre bransjer til å søke kommersiell kunnskap fra handelen, for er det en ting handelen kan, er det å fullføre handelen!» avslutter Henriksen

 

JonAnders72_51

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF