Innlegg

Positiv bilfri utvikling

Del : fbtw

OHF har et sterkt engasjement for sentrumsutvikling, og har fulgt saken med «Bilfritt Byliv» tett. Vi har som mål å sikre at byøkonomi – et begrep som benyttes om handel, tjenester og annen kommersiell utvikling i sentrale strøk – blir et styrende hensyn i den politikk som legges for sentrumsutviklingen.

Dette har ikke vært enkelt, for det er mange kryssende hensyn som skal sikres når byens folkevalgte skal bestemme kommunes regler og policy for byen vår. Vi har vært krystallklare på at handel, arbeidsplasser og økonomi må ligge til grunn for bypolitikken. OHF er derfor svært tilfreds med at Oslo bystyre har uttrykt enighet i dette målet, og at bystyret nå vil sørge for at byrådet og etater skal jobbe for dette målet før ny politikk skal iverksettes.

guardian

Vi synes at avisen The Guardian fanget opp våre poenger godt i denne artikkelen. Vi har blant annet foreslått innføring av en modell som fortløpende måler den økonomiske utviklingen. Vi har vært kritiske til løsninger som ikke tar hensyn til sesongvariasjoner og det eksisterende næringsliv (se her). Og vi har vært opptatt av at byutvikling må skje i samvirke mellom kommune, gårdeiere og næringsdrivende (se her).

OHF fremmet målinger for bystyret

Dette budskapet fremmet vi også til bystyrets komité for samferdsel og miljø for kort tid siden, og vi har fulgt debatten i komiteen med sterk interesse. Samferdselskomiteen vedtok forrige uke følgende: Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.

Med dette har byens politikere og Oslo Handelsstands Forening nådd enighet – og for det takker vi både byrådspartier og bystyrets opposisjonspartier for. Det er nå viktig at bystyrets vedtak (når dette vedtas i bystyret senere i juni) følges opp av byråd og etater, og at vi kan samarbeide godt om utvikling av et levende sentrum der byens brukere får oppleve trygg og lønnsom handel, god servering, fine byrom og mange mennesker!