Innlegg

Bilfritt byliv gate for gate

Del : fbtw

Gunnar Larssen i OHF ønsket i dag velkommen til frokostmøte om bilfritt byliv i Oslo sentrum. Temaet har vært høyaktuelt i Oslo siden valget i 2015, og i den senere tid har OHF og næringsdrivende vært sterkt kritisk til både politiske signaler, beslutninger og tiltak som har vært fremmet i det offentlige ordskiftet.

DSC_0146
Byrådsleder Raymond Johansen (AP) møtte derfor OHFs medlemmer og gjester i dagens møte, og benyttet anledningen til å fortelle om byrådets tiltak for bilfritt byliv.
Byrådslederen fastslo at Oslos politikere og handelen har sammenfallende interesser ved at alle ønsker det beste for Oslos utvikling. Videre lovet Raymond Johansen at handelens interesser er avgjørende for byens utvikling, og derfor skulle han ta særlig ansvar for handelsstanden.

DSC_0145

Byrådslederen lover å ta vare på handelen.

Byrådet varsler at følgende tempoplan skal nå følges:

1. Fjerne en del p-plasser i sentrum 1.juni 2017
2. Utvider gågatenettet i 2018
3. Evaluerer tiltakene i 2019

Det ble konkret varslet at sentrumstiltakene i 2017 vil være i disse gatene, i det byråden omtaler som 6 piloter.

Forsommer:
– Øvre og nedre Slottsgate
– Fridtjof Nansens Plass og Kjeld Stubs gate
– Roald Amundsens gate

Sensommer:
– Møllergata
– Kongens gate (gatetun utenfor Sentralen)
– Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

 

I sum vil det derfor bli fritt for gateparkering i det området som er merket på dette kartet.
Avslutningsvis kunne byrådslederen fortelle at fremfor alt er nær dialog med handelen og næringslivet viktig: «Vi må lytte, og vi må lære – av både handelen i Oslo og av andre byers erfaringer». OHF v/ Jon Anders Henriksen poengterte da at handelen er opptatt av å lage robuste sentrum der det er lønnsomt å drive næringsliv og da særlig handel, servering og tjenester.

«Bilfritt Byliv» har potensiale til å være en mulighet for både byens handel og politikere, men kan bli skuslet bort dersom sentrumspolitikken kun blir å fjerne parkeringsplasser og sette opp betonggriser, blomsterurner eller tilfeldige kunstverk i stedet.
OHF forventer at byrådet setter i gang en handels- og næringsanalyse i sentrum først –  slik at man da kan avdekke hvilke kritiske behov den enkelte næring har. Deretter kan byrådet lage en totalpakke der både «gulrøtter og pisk» blir brukt i arbeidet med å styrke sentrumsplassene i Oslo. En analyse kan være så enkel som en omsetningsmåling i de enkelte gater der tiltak vurderes utført, mens «gulrøtter» kan være alt fra støtte til markedsaktiviteter, skilting, gratis leie av gategrunn og annet.

Felles for slike tiltak må være at de er forankret i hva de lokale næringsdrivende etterspør – og ikke hva byråkratene tror virker. OHF har tidligere spilt inn behovet for gode løsninger knyttet til målinger av handel, omsetning, lønnsomhet m.v., og understreket i møtet at det er avgjørende at dette arbeidet er på plass før tiltak settes i verk. Til dette tok også en representant for handel på Grünerløkka ordet, og viste til deres situasjon der omsetningen har blitt redusert etter bortfall av p-plasser uten andre reparerende tiltak.

DSC_0165

Bilfritt byliv skaper engasjement også i pressen

Det ble tatt opp mange spørsmål i den påfølgende diskusjonen, blant annet etterspurte publikum bedre parkering for private sykler, ikke bare bysyklene som har egne stativ. Kommentarer kom også vedrørende midlertidige tiltak som gir dårlige gater, slik vi har sett eksempler på i Thereses gate og Thorvald Meyers gate. Forslag om gratis utleie av gategrunn, slik det praktiseres i København, ble også nevnt. Byrådslederen uttalte at han noterte seg alles innspill. Han la særlig vekt på ønsket om en sentrumsleder/bylivskontor, samt reiselivsbransjens behov.